Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 has returned 191 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

    Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
    The Food (Jelly Mini-Cups) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20092009 No. 3379 (W. 301)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Bwyd (Jeli Cwpan Fach) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2009
    The Food Additives (Wales) Regulations 20092009 No. 3378 (W. 300)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009
    The Food Enzymes (Wales) Regulations 20092009 No. 3377 (W. 299)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Ensymau Bwyd (Cymru) 2009
    The Official Feed and Food Controls (Wales) Regulations 20092009 No. 3376 (W. 298)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009
    The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Cwm-bach to Newbridge-on-Wye) Order 20092009 No. 3375 (W. 297)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lanconwy (yr A470) (Cwm-bach i'r Bontnewydd ar Wy) 2009
    The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20092009 No. 3364 (W. 296)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009
    The Assembly Learning Grants (European University Institute) (Wales) Regulations 20092009 No. 3359 (W. 295)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Athrofa Brifysol Ewropeaidd) (Cymru) 2009
    The Education (Information About Children in Alternative Provision) (Wales) Regulations 20092009 No. 3355 (W. 294)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Blant sy'n cael eu Haddysg drwy Ddarpariaeth Amgen) (Cymru) 2009
    The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Undetermined Reviews of Old Mineral Permissions) (Wales) Regulations 20092009 No. 3342 (W. 293)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Adolygiadau Amhenderfynedig o Hen Ganiatadau Mwynau) (Cymru) 2009
    The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No.1) (Wales) Order 20092009 No. 3341 (C. 152) (W. 292)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2009
    The Local Transport Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20092009 No. 3294 (C. 146) (W. 291)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth Leol 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2009
    The Quality Partnership Schemes (Wales) Regulations 20092009 No. 3293 (W. 290)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd (Cymru) 2009
    The Local Government (Wales) Measure 2009 (Commencement No. 2, Transitional Provisions and Savings) Order 20092009 No. 3272 (C. 145) (W. 288)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2009
    The Rural Development Programmes (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3270 (W. 287)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) (Diwygio) 2009
    The Children Act 1989 (Amendment of Miscellaneous Regulations) (No. 2) (Wales) Regulations 20092009 No. 3265 (W. 286)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoliadau Amrywiol) (Rhif 2) (Cymru) 2009
    The Private and Voluntary Health Care (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3258 (W. 285)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) (Diwygio) 2009
    The Education (Local Curriculum for Pupils in Key Stage 4) (Wales) Regulations 20092009 No. 3256 (W. 284)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) 2009
    The Food for Particular Nutritional Uses (Addition of Substances for Specific Nutritional Purposes) (Wales) Regulations 20092009 No. 3254 (W. 283)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol Penodol) (Cymru) 2009
    The Food Supplements (Wales) and Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3252 (W. 282)Wales Statutory Instruments
    Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) ac Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2009
    The Specified Animal Pathogens (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 3234 (W. 281)Wales Statutory Instruments
    Gorchymyn Pathogenau Anifeiliaid Penodedig (Cymru) (Diwygio) 2009

    Back to top