Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Education Act 2002 (Commencement No. 11 and Transitional and Savings Provisions) (Wales) Order 20072007 No. 3611 (W. 318) (C. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 11 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2007
  The Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) Regulations 20072007 No. 3573 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007
  The Further Education and Training Act 2007 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 3565 (W. 315) (C. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
  The Education (School Performance Information) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3564 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Education (Pupil Information) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3563 (W. 313)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) Regulations 20072007 No. 3562 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2007
  The Environmental Noise (Identification of Noise Sources) (Wales) Regulations 20072007 No. 3519 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Nodi Ffynonellau Sŵn) (Cymru) 2007
  The Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (Wales) Regulations 20072007 No. 3518 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 3509 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20072007 No. 3462 (W. 307)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2007
  The Meat (Official Controls Charges) (Wales) (No. 2) Regulations 20072007 No. 3461 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Rhif 2) 2007
  The Export and Movement Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (No.2) (Wales) Regulations 20072007 No. 3441 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  The National Park Authorities (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 3423 (W. 304)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3399 (W. 303)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Food Labelling (Declaration of Allergens) (Wales) Regulations 20072007 No. 3379 (W. 301)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Datgan Alergenau) (Cymru) 2007
  The Avian Influenza (H5N1) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20072007 No. 3375 (W. 300)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffliw Adar (H5N1) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007
  The Water Supply (Water Quality) Regulations 2001 (Amendment) Regulations 20072007 No. 3374 (W. 299)Wales Statutory Instruments
  The Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20072007 No. 3371 (W. 298) (C. 141)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2007
  The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3368 (W. 297)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 3354 (W. 296)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Diwygio) (Cymru) 2007

  Back to top