Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3615)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Emergency Ambulance Services Committee (Wales) Regulations 20142014 No. 566 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014
  The Valuation Tribunal for Wales (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 554 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 27, Denbighshire to Junction 31, Flintshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20142014 No. 541Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Sir Ddinbych i Gyffordd 31, Sir y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 523 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 522 (W. 63)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
  The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 521 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Seeds and Vegetable Plant Material (Nomenclature Changes) (Wales) Regulations 20142014 No. 519 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau a Deunyddiau Planhigion Llysieuol (Newidiadau i’r Gyfundrefn Enwi) (Cymru) 2014
  The Animal By-Products (Enforcement) (Wales) Regulations 20142014 No. 517 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014
  The Rent Book (Forms of Notice) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 493 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Llyfr Rhent (Ffurflenni Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 481 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A5 Trunk Road (West of Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 477Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Man i’r Gorllewin o Langollen, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Local Government (Committees and Political Groups) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 476 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) (Diwygio) (Cymru) 2014
  National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 462 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 461 (W. 54)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The National Health Service (Welfare Reform Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 460 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2014
  The A487 Trunk Road (Blaenannerch, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 454Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Blaenannerch, Ceredigion) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Local Government (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 3) Order 20142014 No. 453 (W. 51) (C. 20)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 3) 2014
  The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 441Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Food with Added Phytosterols or Phytostanols (Labelling) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 440 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd â Ffytosterolau neu Ffytostanolau Ychwanegol (Labelu) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange) to Junction 6 (Gresford Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 403Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Gresffordd), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014

  Back to top