Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3554)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 66 (W. 6)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Building (Approved Inspectors etc.) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 58 (W. 5)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Education (Local Curriculum for Pupils in Key Stage 4) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 42 (W. 4)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20142014 No. 41 (W. 3)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 27, St Asaph, Denbighshire, Eastbound On Slip Road) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 34Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 27, Llanelwy, Sir Ddinbych, Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Mobile Homes (Wales) Act 2013 (Commencement, Transitional and Saving Provisions) Order 20142014 No. 11 (W. 1) (C. 1)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 (Cychwyn, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2014
  The A477 Trunk Road (Nash Fingerpost Junction, East of Pembroke Dock, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 3272Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cyffordd Mynegbost Nash, i’r Dwyrain o Ddoc Penfro, Sir Benfro) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Brynglas Tunnels, Newport) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) (No.2) Order 20132013 No. 3271Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Twneli Bryn-glas, Casnewydd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2013
  The Single Common Market Organisation (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 3270 (W. 320)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Trefniant Cyffredin Sengl ar gyfer Marchnadoedd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013
  The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) (No.2) Order 20132013 No. 3257Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2013
  The A55 Trunk Road (Conwy Tunnel, Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) (No 2) Order 20132013 No. 3238Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Conwy, Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2013
  The Feed (Hygiene and Enforcement) and the Animal Feed (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3207 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) a Bwyd Anifeiliaid (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20132013 No. 3177 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way), (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 20132013 No. 3170Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way) (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder a Chlirffordd Dros Dro) 2013
  The School Admission Appeals Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 3141 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Apelau Derbyn Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Commencement No.7) Order 20132013 No. 3140 (W. 313) (C. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 7) 2013
  The Welsh Language Tribunal (Appointment) Regulations 20132013 No. 3139 (W. 312)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys y Gymraeg (Penodi) 2013
  The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20132013 No. 3138 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2013
  The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3137 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A470 Trunk Road (Clatter to Nant Wgi, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 3105Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Clatter i Nant Wgi, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top