Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3704)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The M4 Motorway (Junction 23a, Magor, Monmouthshire and Junction 25, Caerleon, Newport), the M48 Motorway (Junction 2, Chepstow, Monmouthshire), the A449 Trunk Road (Coldra, Newport) and the A40 Trunk Road (Raglan, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20142014 No. 1515Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a, Magwyr, Sir Fynwy a Chyffordd 25, Caerllion, Casnewydd), Traffordd yr M48 (Cyffordd 2, Cas-gwent, Sir Fynwy), Cefnffordd yr A449 (Coldra, Casnewydd) a Chefnffordd yr A40 (Rhaglan, Sir Fynwy) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Local Authorities (Standing Orders) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1514 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A44 Trunk Road (Lovesgrove, East of Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1504Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, i’r Dwyrain o Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder o 40 MYA Dros Dro) 2014
  The A470 & A40 Trunk Roads (Tarell Roundabout, Brecon, Powys) (40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1503Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a’r A40 (Cylchfan Tarell, Aberhonddu, Powys) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2014
  The A487 Trunk Road (Corris Uchaf to Rhiw Gwgan, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1502Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris Uchaf i Riw Gwgan, Gwynedd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A487 Trunk Road (Llanrhystud to Llanfarian, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1501Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Llanrhystud i Lanfarian, Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1500Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twneli Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Slip Roads at Junction 27 (St Asaph), Denbighshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20142014 No. 1499Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Slipffyrdd wrth Gyffordd 27 (Llanelwy), Sir Ddinbych) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 34, Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1498Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 34, Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A5 Trunk Road (Near Maerdy, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1493Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ger Maerdy, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A40 Trunk Road (Scethrog to Llanhamlach, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20142014 No. 1491Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Scethrog i Lanhamlach, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Higher Education Funding Council for Wales (Supplementary Functions) Order 20142014 No. 1464 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2014
  The Plant Health (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 1463 (W. 144)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
  The Education (Consultation on School Term Dates) (Wales) Regulations 20142014 No. 1462 (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ymgynghori ar Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014
  The A483 Trunk Road (Pontardulais Road, Ty-Croes, Ammanford, Carmarthenshire) (De-restriction and 40 MPH Speed Limit) Order 20142014 No. 1455Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Pontarddulais, Tŷ-croes, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Dileu Cyfyngiad a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2014
  The Removal and Disposal of Vehicles (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1388 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Tarrell Roundabout, Brecon to County Border at Pont Wen, Halfway, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarrell, Aberhonddu i’r Ffin Sirol ym Mhont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Rating Lists (Postponement of Compilation) (Wales) Order 20142014 No. 1370 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhestrau Ardrethu (Gohirio Gwneud Rhestrau) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary, Glangrwyney to Tarell Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1341Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy, Llangrwyne i Gylchfan Tarell, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Abernant Interchange, Newport) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Aber-nant, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014

  Back to top