Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010-2019

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  "The A483 Trunk Road (Bridge Street, Llandeilo, Carmarthenshire) (Temporary Waiting Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol y Bont, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau ar Aros Dros Dro) 2012
  The Council Tax (Chargeable Dwellings) (Amendment) (Wales) Order 20142014 No. 2653 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  (Anheddau Trethadwy) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A5 Trunk Road (Hendre Arddwyfaen, Cerrigydrudion, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1545Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Hendre Arddwyfaen, Cerrigydrudion, Conwy) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  Cerbydau Dros Dro) 2014 Abbey Interchange to Llandarcy Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2212Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Mynachlog Nedd i Gyfnewidfa Llandarcy, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20112011 No. 993 (W. 146)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20132013 No. 2273 (W. 219)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Fishing Boats (Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20102010 No. 2369 (W. 203)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2010
  The Fishing Boats (Satellite — Tracking Devices and Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20122012 No. 3172 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren a Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2012
  The A487 Trunk Road (Sarnau to Pentregat, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1522Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Sarnau i Bentregât Ceredigion) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The Swansea (Communities) Order 20112011 No. 2932 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Abertawe (Cymunedau) 2011
  The Education (Free School Lunches) (Prescribed Tax Credits) (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 710 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Ciniawau Ysgol am Ddim) (Credydau Treth Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20122012 No. 1260 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2012
  The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20122012 No. 1259 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2012
  The Education (National Curriculum) (Assessment Arrangements for Reading and Numeracy) (Wales) Order 20132013 No. 433 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) 2013
  The Education (National Curriculum) (Foundation Phase) (Wales) Order 20142014 No. 1996 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2014
  The Education (Small Schools) (Wales) Order 20142014 No. 1133 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014
  The Audit and Assessment Reports (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 2602 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adroddiadau Archwilio ac Asesu (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20112011 No. 38 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2011
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20122012 No. 244 (W. 38)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2012
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20132013 No. 561 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013

  Back to top