Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2006

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Fishing Boats (Satellite-Tracking Devices) (Wales) Scheme 20062006 No. 2799 (W. 238)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren) (Cymru) 2006
  The M4 Motorway (Junction 30 (Pentwyn) Slip Roads) (Trunking) Scheme 20062006 No. 3383 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 2006
  Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 842 (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchmyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Fire and Rescue Services (Charging) (Wales) Order 20062006 No. 1852 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Gorchmyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Codi Taliadau) (Cymru) 2006
  The Ancient Monuments Board for Wales (Abolition) Order 20062006 No. 64 (W. 13)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn (Diddymu) Bwrdd Henebion Cymru 2006
  The Historic Buildings Council for Wales (Abolition) Order 20062006 No. 63 (W. 12)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn (Diddymu) Cyngor Adeiladau Hanesyddol Cymru 2006
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20062006 No. 2980 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2006
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20062006 No. 3345 (W. 306)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2006
  The Local Authorities (Indemnities for Members and Officers) (Wales) Order 20062006 No. 249 (W. 37)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau ar gyfer Aelodau a Swyddogion) (Cymru) 2006
  The Brucellosis (Wales) Order 20062006 No. 866 (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Brwselosis (Cymru) 2006
  The Local Health Boards (Establishment) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 1790 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 3166 (W. 291)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Specified Diseases (Notification and Slaughter) (Wales) Order 20062006 No. 2237 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Clefydau Penodedig (Hysbysu a Chigydda) (Cymru) 2006
  The Approval of Codes of Management Practice (Residential Property) (Wales) Order 20062006 No. 178 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Codau Ymarfer ar gyfer Rheoli (Eiddo Preswyl) (Cymru) 2006
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20062006 No. 1341 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2006
  The Community Health Council (Establishment of Carmarthenshire Community Health Council, Transfer of Functions and Abolition of Llanelli/Dinefwr and Carmarthen/Dinefwr Community Health Councils) Order 20062006 No. 942 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Iechyd Cymuned (Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Sir Gaerfyrddin, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu Cynghorau Iechyd Cymuned Llanelli/Dinefwr a Chaerfyrddin/Dinefwr) 2006
  The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20062006 No. 1672 (W. 160)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 124 (W. 17)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments and Modifications relating to Crown Land) (Wales) Order 20062006 No. 1386 (W. 136)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol ac Addasiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006
  The Town and Country Planning (General Development Procedure) (Amendment) (Wales) Order 20062006 No. 3390 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2006

  Back to top