Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2001

Your search for Wales Statutory Instruments from 2001 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Pig Industry Restructuring Grant (Wales) Scheme 20012001 No. 643 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Ailstrwythuro'r Diwydiant Moch (Cymru) 2001
  The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20012001 No. 3709 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2001
  The Education (Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales) (Conferment of Function) Order 20012001 No. 3907 (W. 320)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru) (Rhoi Swyddogaeth) 2001
  The Education (National Curriculum) (Key Stage 3 Assessment Arrangements) (Wales) (Amendment) Order 20012001 No. 889 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 3) (Cymru) (Diwygio) 2001
  The South Wales Sea Fisheries District (Variation) 20012001 No. 1338 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardal Pysgodfeydd Môr De Cymru (Amrywio) 2001
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20012001 No. 1231 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2001
  The Local Authorities (Proposals for Executive Arrangements) (Wales) Order 20012001 No. 2277 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cynigion ar gyfer Trefniadau Gweithrediaeth) (Cymru) 2001
  The Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) (Wales) Order 20012001 No. 2662 (W. 218)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) 2001
  The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 8) Order 20012001 No. 2236 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Clwy'r Traed a'r Genau (Diwygio) (Cymru) (Rhif 8) 2001
  The Code of Conduct (Qualifying Local Government Employees) (Wales) Order 20012001 No. 2280 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Cymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001
  The Local Commissioner in Wales (Standards Investigations) Order 20012001 No. 2286 (W. 174)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Comisiynydd Lleol yng Nghymru (Ymchwiliadau Safonau) 2001
  The Travel Concessions (Extension of Entitlement) (Wales) Order 20012001 No. 3765 (W. 313) (. )Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Consesiynau Teithio (Estyn yr Hawl i'w Cael) (Cymru) 2001
  The Crab Claws (Prohibition of Landing) (Revocation) (Wales) Order 20012001 No. 2018 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Crafangau Crancod (Gwahardd eu Glanio) (Diddymu) (Cymru) 2001
  The General Teaching Council for Wales (Additional Functions) (Amendment) Order 20012001 No. 2497 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2001
  The Welsh Language Schemes (Public Bodies) Order 20012001 No. 2550 (W. 215)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2001
  The National Assembly for Wales (Elections: Nomination Papers) (Welsh Form) Order 20012001 No. 2914 (W. 244)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiadau: Papurau Enwebu) (Ffurflen Gymraeg) 2001
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No.2) Order 20012001 No. 2983 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2001
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales)(No.3) Order 20012001 No. 3064 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 3) 2001
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20012001 No. 2982 (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2001
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20012001 No. 203 (C. 10) (W. 9)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2001

  Back to top