Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2002

Your search for Wales Statutory Instruments from 2002 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  Further Education Teachers' Qualifications (Wales) Regulations 20022002 No. 1663 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Addysg Bellach (Cymru) 2002
  The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20022002 No. 1661 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2002
  The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20022002 No. 1667 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2002
  The Education (National Curriculum) (Assessment Arrangements for English, Welsh, Mathematics and Science) (Key Stage 1) (Wales) Order 20022002 No. 45 (W. 4)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Trefniadau Asesu ar gyfer Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth) (Cyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2002
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (No. 2) Order 20022002 No. 2302 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The Sheep and Goats Identification and Movement (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20022002 No. 811 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnabod a Symud Defaid a Geifr (Mesurau Dros Dro) (Cymru)(Diwygio) 2002
  The Non-Domestic Rating (Rural Rate Relief) (Wales) Order 20022002 No. 331 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi Gwledig) (Cymru) 2002
  The Local Authorities (Companies) (Amendment) (Wales) Order 20022002 No. 2118 (W. 213)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cwmnïau) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Local Authorities (Goods and Services) (Public Bodies) (Wales) Order 20022002 No. 1729 (W. 163)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) (Cyrff Cyhoeddus) (Cymru) 2002
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Modification of Enactments and Further Provisions) (Wales) Order 20022002 No. 803 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau Pellach) (Cymru) 2002
  The Local Authorities (Executive and Alternative Arrangements) (Modification of Enactments and Other Provisions) (Wales) Order 20022002 No. 808 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol a Threfniadau Amgen) (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau Eraill) (Cymru) 2002
  The Blaenau Gwent and Caerphilly (Tredegar and Rhymney) Order 20022002 No. 651 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Blaenau Gwent a Chaerffili (Tredegar a Rhymni) 2002
  The County Borough of The Vale of Glamorgan (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3277 (W. 315)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of Newport (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3276 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Casnewydd (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The County Borough of Torfaen (Electoral Changes) Order 20022002 No. 3279 (W. 317)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Tor-faen (Newidiadau Etholiadol) 2002
  The Cardiff and Vale of Glamorgan (Michaelston and Grangetown) Order 20022002 No. 3273 (W. 311)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Caerdydd a Bro Morgannwg (Llanfihangel-ynys-Afan a Grangetown) 2002
  The Newport (Caerleon and Malpas) Order 20022002 No. 3271 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Casnewydd (Caerllion a Malpas) 2002
  The Neath Port Talbot and Swansea (Trebanos and Clydach) Order 20022002 No. 652 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe (Trebannws a Chlydach) 2002
  The Ceredigion and Pembrokeshire (St Dogmaels) Order 20022002 No. 3272 (W. 310)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ceredigion a Sir Benfro (Llandudoch) 2002
  The Lobsters and Crawfish (Prohibition of Fishing and Landing) (Wales) Order 20022002 No. 676 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cimychiaid a Chimychiaid Cochion (Gwahardd eu Pysgota a'u Glanio) (Cymru) 2002

  Back to top