Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 with a subject starting with H has returned 28 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Harbours, Docks, Piers and Ferries, Wales

The Saundersfoot Harbour Empowerment Order 20112011 No. 1565 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Grymuso Harbwr Saundersfoot 2011

Highways, Wales

The Active Travel (Wales) Act 2013 (Commencement) Order 20142014 No. 2589 (W. 256) (C. 112)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cychwyn) 2014

Horticulture, Wales

The Marketing of Fresh Horticultural Produce (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2486 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Cynnyrch Garddwriaethol Ffres (Cymru) (Diwygio) 2011

Housing, Wales

The Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (Wales) Regulations 20142014 No. 2603 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2014
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 1 and Transitory Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 1241 (W. 129) (C. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Darfodol) (Cymru) 2014
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 2830 (W. 286) (C. 130)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2014
The Assured Tenancies (Amendment of Rental Threshold) (Wales) Order 20112011 No. 1409 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tenantiaethau Sicr (Diwygio'r Trothwy Rhent) (Cymru) 2011
The Housing (Purchase of Equitable Interests) (Wales) Regulations 20112011 No. 1865 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai (Prynu Buddiannau Ecwitïol) (Cymru) 2011
The Housing (Service Charge Loans) (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1864 (W. 202)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai (Benthyciadau Ffioedd Gwasanaeth) (Diwygio) (Cymru) 2011
The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 3127 (W. 316) (C. 136)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 380 (W. 39) (C. 21)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2015
The Housing (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 20152015 No. 752 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Tai (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2015
The Housing (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 1) Order 20112011 No. 2475 (C. 89) (W. 267)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 1) 2011
The Housing (Wales) Measure 2011 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 2091 (W. 241) (C. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2) 2012
The Housing (Wales) Measure 2011 (Consequential Amendments to Subordinate Legislation) Order 20122012 No. 2090 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Tai (Cymru) 2011 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2012
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20132013 No. 3138 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2013
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 297 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2010
The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1863 (W. 201) (C. 68)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 3 and Transitional, Transitory and Saving Provisions) (Wales) Order 20132013 No. 1469 (W. 140) (C. 57)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol, Darfodol ac Arbed) (Cymru) 2013
The Housing and Regeneration Act 2008 (Consequential Amendments to the Mobile Homes Act 1983) (Wales) Order 20132013 No. 1722 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddf Cartrefi Symudol 1983) (Cymru) 2013

Back to top