Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 with a subject starting with H has returned 60 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Harbours, Docks, Piers and Ferries, Wales

The Saundersfoot Harbour Empowerment Order 20112011 No. 1565 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Grymuso Harbwr Saundersfoot 2011

Highways, Wales

The Active Travel (Wales) Act 2013 (Commencement) Order 20142014 No. 2589 (C. 112) (W. 256)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cychwyn) 2014

Horticulture, Wales

The Marketing of Fresh Horticultural Produce (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 2486 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Cynnyrch Garddwriaethol Ffres (Cymru) (Diwygio) 2011

Housing, Wales

The Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (Commencement and Saving Provisions) Order 20182018 No. 100 (C. 12) (W. 24)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Cychwyn a Darpariaethau Arbed) 2018
The Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 698 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2017
The Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (Wales) Regulations 20142014 No. 2603 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2014
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 1 and Transitory Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 1241 (C. 50) (W. 129)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Darfodol) (Cymru) 2014
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20142014 No. 2830 (C. 130) (W. 286)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2014
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20152015 No. 1321 (W. 119)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015
The Assured Tenancies (Amendment of Rental Threshold) (Wales) Order 20112011 No. 1409 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tenantiaethau Sicr (Diwygio'r Trothwy Rhent) (Cymru) 2011
The Code of Practice for Landlords and Agents licensed under Part 1 of the Housing (Wales) Act 2014 (Appointed Date) Order 20152015 No. 1932 (W. 290)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi’u trwyddedu o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (Dyddiad Penodedig) 2015
The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20152015 No. 1831 (W. 267) (C. 115)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2015
The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20152015 No. 1904 (W. 276) (C. 117)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2015
The Duty of Letting Agents to Publicise Fees (Exclusion) (Wales) Regulations 20162016 No. 178 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dyletswydd Asiantau Gosod i Roi Cyhoeddusrwydd i Ffioedd (Eithrio) (Cymru) 2016
The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1878 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Homelessness (Intentionality) (Specified Categories) (Wales) Regulations 20152015 No. 1265 (W. 85)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015
The Homelessness (Review Procedure) (Wales) Regulations 20152015 No. 1266 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Digartrefedd (Gweithdrefn Adolygu) (Cymru) 2015
The Homelessness (Suitability of Accommodation) (Wales) Order 20152015 No. 1268 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015
The Housing (Purchase of Equitable Interests) (Wales) Regulations 20112011 No. 1865 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai (Prynu Buddiannau Ecwitïol) (Cymru) 2011
The Housing (Right to Buy and Right to Acquire) (Limits on Discount) (Amendment) (Wales) Order 20152015 No. 1349 (W. 130)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael) (Terfynau’r Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2015

Back to top