Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 with a subject starting with M has returned 26 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Marine Management, Wales

The Marine Licensing (Delegation of Functions) (Wales) Order 20132013 No. 414 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2013

Marine Pollution, Wales

The Marine Licensing (Appeals Against Licensing Decisions) (Wales) Regulations 20112011 No. 925 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau yn Erbyn Penderfyniadau Trwyddedu ) (Cymru) 2011
The Marine Licensing (Application Fees) (Wales) Regulations 20112011 No. 555 (W. 78)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trwyddedu Morol (Ffioedd am Geisiadau) (Cymru) 2011
The Marine Licensing (Civil Sanctions) (Wales) Order 20112011 No. 924 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Sancsiynau Sifil) (Cymru) 2011
The Marine Licensing (Exempted Activities) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 690 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Marine Licensing (Exempted Activities) (Wales) Order 20112011 No. 559 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) 2011
The Marine Licensing (Notices Appeals) (Wales) Regulations 20112011 No. 923 (W. 132)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau ) (Cymru) 2011

Mental Health, England and Wales

The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.1 and Transitional Provision) Order 20112011 No. 3046 (C. 116) (W. 321)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2011
The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 1397 (C. 52) (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2) 2012
The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.3) Order 20122012 No. 2411 (W. 261) (C. 93)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 3) 2012

Mental Health, Wales

The Mental Health (Assessment of Former Users of Secondary Mental Health Services) (Wales) Regulations 20112011 No. 2500 (W. 272)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Asesu Defnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) 2011
The Mental Health (Care Co-ordination and Care and Treatment Planning) (Wales) Regulations 20112011 No. 2942 (W. 318)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth) (Cymru) 2011
The Mental Health (Hospital, Guardianship, Community Treatment and Consent to Treatment) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1265 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chydsynio i Driniaeth) (Cymru) (Diwygio) 2012
The Mental Health (Independent Mental Health Advocates) (Wales) Regulations 20112011 No. 2501 (W. 273)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol) (Cymru) 2011
The Mental Health (Primary Care Referrals and Eligibility to Conduct Primary Mental Health Assessments) (Wales) Regulations 20122012 No. 1305 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwystra i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012
The Mental Health (Regional Provision) (Wales) Regulations 20122012 No. 1244 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Meddwl (Darpariaeth Ranbarthol) (Cymru) 2012
The Mental Health (Secondary Mental Health Services) (Wales) Order 20122012 No. 1428 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Meddwl (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) 2012

Mobile Homes, Wales

The Mobile Homes (Pitch Fees) (Prescribed Form) (Wales) Regulations 20142014 No. 1760 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Symudol (Ffioedd am Leiniau) (Ffurf Ragnodedig) (Cymru) 2014
The Mobile Homes (Selling and Gifting) (Wales) Regulations 20142014 No. 1763 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Symudol (Gwerthu a Rhoi yn Anrheg) (Cymru) 2014
The Mobile Homes (Site Rules) (Wales) Regulations 20142014 No. 1764 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014

Back to top