Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Economic Development, Wales

The Welsh Development Agency Act 1975 (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 2948 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 (Diwygio) (Cymru) 2013

Education and Training, Wales

The Apprenticeships (Transitional Provision for Existing Vocational Specifications) (Wales) Order 20132013 No. 1202 (W. 129)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Prentisiaethau (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Manylebau Galwedigaethol Presennol) (Cymru) 2013

Education, England and Wales

The Qualifications Wales Act 2015 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 236 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Education, Wales

The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Amendment to the Education Act 1996) (Wales) Order 20132013 No. 1657 (W. 155)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 2413 (C. 118) (W. 207)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20112011 No. 829 (W. 124) (C. 33)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2011
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20132013 No. 1100 (W. 117) (C. 45)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2013
The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 2431 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2010
The Assembly Learning Grant (Further Education) (Amendment) Regulations 20102010 No. 637 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) (Diwygio) 2010
The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) Regulations 20112011 No. 736 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) 2011
The Assembly Learning Grants (European University Institute) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1797 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No. 2) Regulations 20112011 No. 886 (W. 130)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) 2011
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No.2) (Amendment) (No.2) Regulations 20122012 No. 1156 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) (Rhif 2) 2012
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No.2) (Amendment) Regulations 20122012 No. 14 (W. 5)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2012
The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 20112011 No. 148 (W. 32)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2011
The Barry College Further Education Corporation and Coleg Glan Hafren Further Education Corporation (Dissolution) Order 20112011 No. 1504 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg y Barri a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Glan Hafren (Diddymu) 2011
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20102010 No. 1704 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2010
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20112011 No. 1654 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2011
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20122012 No. 1518 (W. 201)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2012
The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20132013 No. 1396 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2013

Back to top