Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 with a subject starting with T has returned 56 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Tax Credits, Wales

The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20112011 No. 993 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20132013 No. 2273 (W. 219)Wales Statutory Instruments
Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013

The National Health Service, Wales

The Emergency Ambulance Services Committee (Wales) Regulations 20142014 No. 566 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014
The National Health Service (Primary Dental Services) (Amendments Related to Units of Dental Activity) (Wales) Regulations 20122012 No. 2572 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau sy'n Ymwneud ag Unedau o Weithgaredd Deintyddol) (Cymru) 2012

Town and Country Planning, Wales

The Land Compensation Development (Wales) Order 20122012 No. 843 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygu Digollediad Tir (Cymru) 2012
The Local Inquiries, Qualifying Inquiries and Qualifying Procedures (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20112011 No. 2415 (W. 261)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol, Ymchwiliadau Cymwys a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2011
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 450 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2010
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 375 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014
The Planning (Hazardous Substances) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2777 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 20152015 No. 1597 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2776 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1332 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Regulations 20122012 No. 793 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1736 (C. 106) (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2 and Transitional and Saving Provisions) Order 20152015 No. 1987 (C. 123) (W. 297)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2015
The Planning Act 2008 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20122012 No. 802 (C. 20) (W. 111)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2012
The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
The Planning Act 2008 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20142014 No. 2780 (W. 284) (C. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2014
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 101 (W. 21) (C. 7)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No. 1) Order 20102010 No. 2002 (W. 188) (C. 106)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2010

Back to top