Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2007

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The National Assistance (Assessment of Resources and Sums for Personal Requirements) (Amendments) (Wales) Regulations 20072007 No. 1041 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Notification of Marketing of Food for Particular Nutritional Uses (Wales) Regulations 20072007 No. 1040 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau o Farchnata Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Cymru) 2007
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 1039 (W. 99)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Animal Welfare Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 1030 (C. 43) (W. 97)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
  The Mutilations (Permitted Procedures) (Wales) Regulations 20072007 No. 1029 (W. 96)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) 2007
  The Docking of Working Dogs' Tails (Wales) Regulations 20072007 No. 1028 (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tocio Cynffonnau Cwn Gwaith (Cymru) 2007
  The Welfare of Animals (Miscellaneous Revocations) (Wales) Regulations 20072007 No. 1027 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2007
  National Health Service (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20072007 No. 1026 (W. 93)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2007
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.2) Order 20072007 No. 1023 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2007
  The Designation of Schools Having a Religious Character (Wales) Order 20072007 No. 972 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol (Cymru) 2007
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross-compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 970 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Local Government (Access to Information) (Variation) (Wales) Order 20072007 No. 969 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007
  The References to Health Authorities Order 20072007 No. 961 (W. 85)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyfeiriadau at Awdurdodau Iechyd 2007
  The Local Health Boards (Constitution, Membership and Procedures) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 953 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 952 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Decisions, Documents and Meetings) and the Standards Committees (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 951 (W. 82)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) a'r Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Independent Schools (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20072007 No. 947 (W. 81)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007
  The Staffing of Maintained Schools (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20072007 No. 944 (W. 80)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007
  Mental Capacity Act 2005 (Commencement) (Wales) Order 20072007 No. 856 (C. 34) (W. 79)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Cychwyn) (Cymru) 2007
  The Further Education Corporations (Publication of Draft Orders) (Wales) Regulations 20072007 No. 854 (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Corfforaethau Addysg Bellach (Cyhoeddi Gorchmynion Drafft) (Cymru) 2007

  Back to top