Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 with a subject starting with F has returned 28 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Fire and Rescue Services, Wales

The Fire and Rescue National Framework (Wales) 2005 (Revisions) Order 20072007 No. 1075 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub (Cymru) 2005 (Adolygiadau) 2007
The Fire and Rescue Services (Emergencies) (Wales) Order 20072007 No. 3193 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Argyfyngau) (Cymru) 2007
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1072 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007
The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1073 (W. 111)Wales Statutory Instruments
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 1074 (W. 112)Wales Statutory Instruments

Food, Wales

The Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) Regulations 20072007 No. 1984 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 2007
The Bovine Products (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (No. 2) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1835 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Buchol (Cyfyngu ar eu Rhoi ar y Farchnad) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2007
The Colours in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 579 (W. 51)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2007
The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3368 (W. 297)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
The Contaminants in Food (Wales) Regulations 20072007 No. 840 (W. 73)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2007
The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 844 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2007
The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20072007 No. 3462 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2007
The Food (Suspension of the use of E 128 Red 2G as Food Colour) (Wales) Regulations 20072007 No. 2288 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd (Atal Defnyddio E 128 Red 2G fel Lliw Bwyd) (Cymru) 2007
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 373 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
The Food Labelling (Declaration of Allergens) (Wales) Regulations 20072007 No. 3379 (W. 301)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Bwyd (Datgan Alergenau) (Cymru) 2007
The Food Supplements (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1076 (W. 114)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
The Food for Particular Nutritional Uses (Addition of Substances for Specific Nutritional Purposes) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 116 (W. 7)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol Penodol) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Food for Particular Nutritional Uses (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20072007 No. 2753 (W. 232)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007
The Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) Regulations 20072007 No. 3573 (W. 316)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007
The Curd Cheese (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (Revocation) Regulations 20072007 No. 692 (W. 57)Wales Statutory Instruments

Back to top