Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 with a subject starting with P has returned 17 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Pensions, Wales

The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1072 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007
The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) Order 20072007 No. 1073 (W. 111)Wales Statutory Instruments
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 1074 (W. 112)Wales Statutory Instruments

Plant Health, Wales

The Marketing of Vegetable Plant Material (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 2190 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Planhigion Llysieuol (Cymru) (Diwygio) 2007
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20072007 No. 3306 (W. 293)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2007
The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1763 (W. 153)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Plant Health (Phytophthora ramorum) (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 2715 (W. 228)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Phytophthora ramorum) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Plant Health (Plant Passport Fees) (Wales) Regulations 20072007 No. 1765 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Pasbortau Planhigion) (Cymru) 2007
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20072007 No. 3305 (W. 292)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2007
The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 2716 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2007

Prevention of Cruelty

The Welfare of Animals (Miscellaneous Revocations) (Wales) Regulations 20072007 No. 1027 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2007

Public Audit, Wales

The Government of Wales Act 2006 (Approved European Body of Accountants) Order 20072007 No. 2973 (W. 256)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2007

Public Health, Wales

Private and Voluntary Health Care (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 2332 (W. 190)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) (Diwygio) 2007
The Health Act 2006 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20072007 No. 204 (W. 18) (C. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 2006 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2007
The Public Health (Aircraft) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 1900 (W. 161)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Cyhoeddus (Awyrennau) (Diwygio) (Cymru) 2007
The Public Health (Ships) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 1901 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Llongau) (Diwygio) (Cymru) 2007
The Smoke-free Premises etc. (Wales) Regulations 20072007 No. 787 (W. 68)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) 2007

Back to top