Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2007

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Mobile Homes (Written Statement) (Wales) Regulations 20072007 No. 3164 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2007
  The Caravan Sites Act 1968 (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 3163 (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safleoedd Carafanau 1968 (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Administration Charges (Summary of Rights and Obligations) (Wales) Regulations 20072007 No. 3162 (W. 273)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Taliadau Gweinyddol (Crynodeb o Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2007
  The Commonhold and Leasehold Reform Act 2002 (Commencement No.4) (Wales) Order 20072007 No. 3161 (C. 128) (W. 272)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2007
  The Service Charges (Summary of Rights and Obligations, and Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20072007 No. 3160 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Crynodeb o Hawliau a Rhwymedigaethau, a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2007
  The Rating Lists (Valuation Date) (Wales) Order 20072007 No. 3153 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2007
  The Mobile Homes Act 1983 (Amendment of Schedule 1) (Wales) Order 20072007 No. 3151 (W. 268)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Diwygio Atodlen 1) (Cymru) 2007
  The Bluetongue (Wales) Order 20072007 No. 3150 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (No.6) (Wales) Regulations 20072007 No. 3140 (W. 266)Wales Statutory Instruments
  The Substance Misuse (Formulation and Implementation of Strategy) (Wales) Regulations 20072007 No. 3078 (W. 265)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Camddefnyddio Sylweddau (Llunio a Gweithredu Strategaeth) (Cymru) 2007
  The Welfare of Farmed Animals (Wales) Regulations 20072007 No. 3070 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007 (Wales)
  The Maintained Schools (Partnership Agreements) (Wales) Regulations 20072007 No. 3066 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth) (Cymru) 2007
  The Animal Welfare Act 2006 (Commencement No. 2 and Saving and Transitional Provisions) (Wales) Order 20072007 No. 3065 (C. 120) (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 2 ac Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2007
  The Bluetongue (Wales) (Compensation) Order 20072007 No. 3010 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Tafod Glas (Cymru) (Digolledu) 2007
  The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 3004 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Bluetongue (Wales) (Amendment) Order 20072007 No. 3002 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (No.5) (Wales) Regulations 20072007 No. 2997 (W. 258)Wales Statutory Instruments
  The Government of Wales Act 2006 (Approved European Body of Accountants) Order 20072007 No. 2973 (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2007
  The Import and Export Restrictions (Foot-and-Mouth Disease) (No.4) (Wales) Regulations 20072007 No. 2971 (W. 255)Wales Statutory Instruments
  The Environmental Impact Assessment (Agriculture) (Wales) Regulations 20072007 No. 2933 (W. 253)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007

  Back to top