Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2007

Your search for Wales Statutory Instruments from 2007 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 581 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Council Tax (Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Order 20072007 No. 580 (W. 52)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Colours in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 579 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2007
  Approval of Code of Practice (Private Retirement Housing) (Wales) Order 20072007 No. 578 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Cod Ymarfer (Tai Ymddeol Preifat) (Cymru) 2007
  The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20072007 No. 571 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2007
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.1) Order 20072007 No. 546 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2007
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Functions and Responsibilities) (Wales) Regulations 20072007 No. 399 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007
  The Commissioner for Older People in Wales Regulations 20072007 No. 398 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 2007
  The Local Authorities (Alternative Arrangements) (Wales) Regulations 20072007 No. 397 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2007
  The Commissioner for Older People in Wales (Appointment) Regulations 20072007 No. 396 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) 2007
  The Agricultural Wages Committee (Wales) Order 20072007 No. 395 (W. 41)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Pwyllgor Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2007
  The Quick-frozen Foodstuffs (Wales) Regulations 20072007 No. 389 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau Bwyd sydd wedi'u Rhewi'n Gyflym (Cymru) 2007
  Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 388 (W. 39)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) Regulations 20072007 No. 376 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) 2007
  The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) Regulations 20072007 No. 375 (W. 35)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2007
  The National Assembly for Wales (Date of First Meeting of the Assembly Constituted by the Government of Wales Act 2006) Order 20072007 No. 374 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Dyddiad Cyfarfod Cyntaf y Cynulliad sydd wedi ei Gyfansoddi yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006) 2007
  The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 373 (W. 33)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Children’s Commissioner for Wales (Amendment) Regulations 20072007 No. 316 (W. 30)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Diwygio) 2007
  Local Health Boards (Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 315 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The Children’s Homes (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20072007 No. 311 (W. 28)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2007

  Back to top