Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2005 with a subject starting with H has returned 16 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Highways, Wales

Street Works (Records) (Wales) Regulations 20052005 No. 1812 (W. 142)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofnodion) (Cymru) 2005
The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Blaenau Ffestiniog to Cancoed Improvement) Order 20052005 No. 2291 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (A470) (Gwelliant Blaenau Ffestiniog i Gancoed) 2005
The Highways (Schools) (Special Extinguishment and Special Diversion Orders) (Wales) Regulations 20052005 No. 1809 (W. 140)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Priffyrdd (Ysgolion) (Gorchmynion Dileu Arbennig a Gwyro Arbennig) (Cymru) 2005
The London — Fishguard Trunk Road (A40) (Combined Footpath/Cycleway, Windyhall, Fishguard) Order 20052005 No. 3034 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain — Abergwaun (A40) (Troetffordd/Ffordd Feiciau Gyfun, Windyhall, Abergwaun) 2005
The Street Works (Recovery of Costs) (Wales) Regulations 20052005 No. 1810 (W. 141)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Adennill Costau) (Cymru) 2005
The Street Works (Sharing of Costs of Works) (Wales) Regulations 20052005 No. 1721 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Rhannu Costau Gwaith) (Cymru) 2005

Housing, Wales

The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.4) (Wales) Order 20052005 No. 1225 (C. 55) (W. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2005
The Demoted Tenancies (Review of Decisions) (Wales) Regulations 20052005 No. 1228 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tenantiaethau Isradd (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2005
The Housing (Right of First Refusal) (Wales) Regulations 20052005 No. 2680 (W. 186)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai (Hawl Cynnig Cyntaf) (Cymru) 2005
The Housing (Right to Buy) (Information to Secure Tenants) (Wales) Order 20052005 No. 2681 (W. 187)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Gwybodaeth i Denantiaid Diogel) (Cymru) 2005
The Housing (Right to Buy) (Priority of Charges) (Wales) Order 20052005 No. 1351 (W. 99)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Blaenoriaeth Arwystlon) (Cymru) 2005
The Housing Act 2004 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20052005 No. 1814 (C. 75) (W. 144)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2005
The Housing Act 2004 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20052005 No. 3237 (C. 138) (W. 242)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai 2004 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2005
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 2605 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2005
The Secure Tenancies (Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1226 (W. 84)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tenantiaethau Diogel (Hysbysiadau) (Diwygio) (Cymru) 2005
The Social Housing Ombudsman (Wales) Regulations 20052005 No. 1816 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ombwdsmon Tai Cymdeithasol (Cymru) 2005

Back to top