Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 with a subject starting with H has returned 128 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Highways, Wales

The St Clears-Pembroke Dock Trunk Road (A477) (Sageston-Redberth Bypass) Order 20002000 No. 1172 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Sanclêr-Doc Penfro (A477) (Ffordd Osgoi Sageston-Redberth) 2000
The Street Works (Charges for Unreasonably Prolonged Occupation of the Highway) (Wales) Regulations 20092009 No. 1268 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Taliadau am Feddiannaeth a Ymestynnir yn Afresymol ar y Briffordd) (Cymru) 2009
The Street Works (Fixed Penalty) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 466 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cosbau Penodedig) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Street Works (Fixed Penalty) (Wales) Regulations 20082008 No. 102 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2008
The Street Works (Inspection Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2681 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gweithfeydd Stryd (Ffioedd Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2001
The Street Works (Inspection Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 3181 (W. 297)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gweithfeydd Stryd (Ffioedd Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Street Works (Inspection Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1809 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gweithfeydd Stryd (Ffioedd Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 1213 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1713 (W. 150)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) 2007
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 600 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 258 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 1532 (W. 150)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) 2006
The Street Works (Recovery of Costs) (Wales) Regulations 20052005 No. 1810 (W. 141)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Adennill Costau) (Cymru) 2005
The Street Works (Registers, Notices, Directions and Designations) (Wales) (No 2) Regulations 20082008 No. 540 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofrestrau, Hysbysiadau, Cyfarwyddiadau a Dynodiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Street Works (Registers, Notices, Directions and Designations) (Wales) Regulations 20082008 No. 101 (W. 14)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofrestrau, Hysbysiadau, Cyfarwyddiadau a Dynodiadau) (Cymru) 2008
The Street Works (Reinstatement) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 2934 (W. 266)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Adfer) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Street Works (Sharing of Costs of Works) (Wales) Regulations 20052005 No. 1721 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Rhannu Costau Gwaith) (Cymru) 2005
The Traffic Management (Guidance on Intervention Criteria) (Wales) Order 20072007 No. 1712 (W. 149)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Traffig (Canllawiau ar Feini Prawf Ymyrryd) (Cymru) 2007
The Traffic Management Act 2004 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20072007 No. 3174 (W. 279) (C. 130)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Rheoli Traffig 2004 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2007
The Traffic Management Act 2004 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20092009 No. 1095 (W. 98) (C. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Rheoli Traffig 2004 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2009

Back to top