Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 with a subject starting with H has returned 8 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Health Care and Associated Professions, Wales

The Health Professions Wales (Establishment, Membership, Constitution and Functions) Order 20042004 No. 551 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Sefydlu, Aelodaeth, Cyfansoddiad a Swyddogaethau) 2004
The Health Professions Wales (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20042004 No. 550 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Proffesiynau Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2004

Highways, Wales

The London — Fishguard Trunk Road (A40) (Heol Draw Improvement) Order 20042004 No. 79 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain — Abergwaun (A40) (Gwelliant Heol Draw) 2004
The Street Works (Inspection Fees) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1809 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gweithfeydd Stryd (Ffioedd Archwilio) (Diwygio) (Cymru) 2004

Housing, Wales

The Anti-social Behaviour Act 2003 (Commencement No.2 and Savings) (Wales) Order 20042004 No. 2557 (W. 228) (C. 107)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Cychwyn Rhif 2 ac Arbed) (Cymru) 2004
The Housing (Right to Buy) (Priority of Charges) (Wales) Order 20042004 No. 1806 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Blaenoriaeth Arwystlon) (Cymru) 2004
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 253 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2004
The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 254 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion Rhagnodedig) (Diwygio) (Cymru) 2004

Back to top