Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2008 with a subject starting with H has returned 13 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Highways, Wales

The Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Penloyn to Tan Lan Improvement) Order 20082008 No. 2701 (W. 241)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Caerdydd i Lan Conwy (yr A470) (Gwelliant Penloyn i Dan Lan) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (City and County of Swansea) Designation Order 20082008 No. 1896 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Abertawe) 2008
The London To Fishguard Trunk Road (A40) (Penblewin To Slebech Park Improvement) Order 20082008 No. 3138 (W. 277)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd Llundain I Abergwaun (YR A40) (Gwelliant Penblewin I Barc Slebets) 2008
The Street Works (Fixed Penalty) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 466 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cosbau Penodedig) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Street Works (Fixed Penalty) (Wales) Regulations 20082008 No. 102 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2008
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 1213 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
The Street Works (Inspection Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 600 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Ffioedd Arolygu) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Street Works (Registers, Notices, Directions and Designations) (Wales) (No 2) Regulations 20082008 No. 540 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofrestrau, Hysbysiadau, Cyfarwyddiadau a Dynodiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Street Works (Registers, Notices, Directions and Designations) (Wales) Regulations 20082008 No. 101 (W. 14)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith Stryd (Cofrestrau, Hysbysiadau, Cyfarwyddiadau a Dynodiadau) (Cymru) 2008

Housing, Wales

The Disabled Facilities Grants (Maximum Amounts and Additional Purposes) (Wales) Order 20082008 No. 2370 (W. 205)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (Uchafsymiau a Dibenion Ychwanegol) (Cymru) 2008
The Housing (Right to Buy) (Priority of Charges) (Wales) Order 20082008 No. 371 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu) (Blaenoriaeth Arwystlon) (Cymru) 2008
The Housing Renewal Grants (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2377 (W. 206)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Cymru) 2008
The Rent Repayment Orders (Supplementary Provisions) (Wales) Regulations 20082008 No. 254 (W. 30)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorchmynion Ad-dalu Rhent (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2008

Back to top