Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Immigration (Guidance on Detention of Vulnerable Persons) Regulations 20162016 No. 847UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Scottish Highlands) Regulations 20162016 No. 846UK Statutory Instruments
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 845 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
The Hornsea Two Offshore Wind Farm Order 20162016 No. 844UK Statutory Instruments
The Water Quality and Supply (Fees) (Undertakers Wholly or Mainly in Wales) Order 20162016 No. 843 (W. 213)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ansawdd a Chyflenwad Dŵr (Ffioedd) (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) 2016
The A465 Trunk Road (Clydach, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Left and Right Hand Turns) Order 20162016 No. 842Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Clydach, Sir Fynwy) (Gwahardd Troi i'r Chwith ac i'r Dde Dros Dro) 2016
The Protection of Wrecks (Designation) (England) (No. 2) Order 20162016 No. 841UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Southport) (Amendment) Regulations 20162016 No. 840UK Statutory Instruments
The Equality Act 2010 (Commencement No.11) Order 20162016 No. 839 (C. 60)UK Statutory Instruments
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) Regulations 20162016 No. 838UK Statutory Instruments
The National Curriculum (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 837 (W. 211)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 836 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) (Diwygio) 2016
The M6 Toll Motorway (Junctions T3 to T4) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20162016 No. 835UK Statutory Instruments
The National College for the Creative and Cultural Industries (Government) Regulations 20162016 No. 834UK Statutory Instruments
The National College for the Creative and Cultural Industries (Incorporation) Order 20162016 No. 833UK Statutory Instruments
The A465 Trunk Road (Westbound Off-Slip Road, Llanfoist Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 832Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymadael Tua’r Gorllewin, Cyfnewidfa Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The School Teachers’ Pay and Conditions Order 20162016 No. 831UK Statutory Instruments
The Telecommunications Restriction Orders (Custodial Institutions) (England and Wales) Regulations 20162016 No. 830UK Statutory Instruments
The Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 (Commencement) Order 20162016 No. 829 (C. 59) (W. 208)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (Cychwyn) 2016
The M4 Motorway (Junction 33 (Capel Llanilltern Interchange)) & The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern to Culverhouse Cross, Cardiff) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 826Wales Statutory Instruments

Back to top