Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Balmedie) Regulations 20162016 No. 672UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Turnberry) Regulations 20162016 No. 671UK Statutory Instruments
The Access to the Countryside (Coastal Margin) (Filey Brigg to Newport Bridge) Order 20162016 No. 670UK Statutory Instruments
The Access to the Countryside (Coastal Margin) (Camber to Ramsgate) Order 20162016 No. 669UK Statutory Instruments
The Education (Postgraduate Master’s Degree Loans) (Amendment) Regulations 20162016 No. 668UK Statutory Instruments
The A40 Trunk Road (Llandeilo to Broad Oak, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 667Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llandeilo i Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A494 Trunk Road (New Brighton Roundabout to Wylfa Roundabout, Mold, Flintshire) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20162016 No. 666Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cylchfan New Brighton i Gylchfan Wylfa, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The European Maritime and Fisheries Fund (Grants) (Wales) Regulations 20162016 No. 665 (W. 182)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (Grantiau) (Cymru) 2016
The Food Information (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 664 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 661 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Energy Efficiency (Private Rented Property) (England and Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 660UK Statutory Instruments
The Nottinghamshire (Electoral Changes) Order 20162016 No. 659UK Statutory Instruments
The Kent (Electoral Changes) Order 20162016 No. 658UK Statutory Instruments
The Devon (Electoral Changes) Order 20162016 No. 657UK Statutory Instruments
The A477 Trunk Road (Carew Roundabout to East Williamston, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 656Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cylchfan Caeriw i East Williamston, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The Immigration Act 2016 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 655UK Statutory Instruments
The British Underwater Test and Evaluation Centre Byelaws 20162016 No. 654UK Statutory Instruments
The West Midlands Combined Authority Order 20162016 No. 653UK Statutory Instruments
The A470 Trunk Road (Tal-y-Cafn, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 652Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Tal-y-cafn, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A40 Trunk Road (East of St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 651Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i’r Dwyrain o Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016

Back to top