Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Your search for Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 blwyddyn periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
The M4 Motorway (Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf and Vale of Glamorgan) (Temporary Traffic Prohibitions and Speed Restrictions) Order 20172017 No. 938Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) (Gwaharddiadau Traffig a Chyfyngiadau Cyflymder Dros Dro) 2017
The Neighbourhood Planning Act 2017 (Commencement No. 2) Regulations 20172017 No. 936 (C. 81)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 935 (W. 229)Offerynnau Statudol Cymru
Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2017
The Commons Act 2006 (Commencement No. 5 and Transitional Provisions (Wales) and Commencement No. 4 (Wales) (Amendment)) Order 20172017 No. 933 (C. 80) (W. 227)Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaethau Trosiannol (Cymru) a Chychwyn Rhif 4 (Cymru) (Diwygio)) 2017
The Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust and the University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust (Dissolution and Transfer of Property and Liabilities) Order 20172017 No. 932Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Immigration Act 2016 (Consequential Amendments) Regulations 20172017 No. 931Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Immigration Act 2014 (Current Accounts) (Freezing Orders: Code of Practice) Regulations 20172017 No. 930Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Immigration Act 2016 (Commencement No. 5) Regulations 20172017 No. 929 (C. 79)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Democratic People’s Republic of Korea (European Union Financial Sanctions) (Amendment) (No. 3) Regulations 20172017 No. 928Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Felthamhill, London) (Emergency) (Revocation) Regulations 20172017 No. 927Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Water Act 2014 (Commencement No. 9 and Transitional Provisions) (Amendment) Order 20172017 No. 926 (C. 78)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Felthamhill, London) (Emergency) Regulations 20172017 No. 925Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Parsons Green, London) (Emergency) (Revocation) Regulations 20172017 No. 924Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Parsons Green, London) (Emergency) Regulations 20172017 No. 923Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nuclear Installations (Insurance Certificate) Regulations 20172017 No. 922Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Farriers (Registration) Act 2017 (Commencement) Regulations 20172017 No. 921 (C. 77)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The Nuclear Installations (Excepted Matter) Regulations 20172017 No. 920Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A55 Trunk Road (Junction 36A Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 919Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36A Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Children and Social Work Act 2017 (Commencement No. 1) Regulations 20172017 No. 918 (C. 76)Offerynnau Statudol y Deyrnas Unedig
The A40, A487, A4076, A477, A48, A483, A465, A470, A4060, A4232, A4042, A449 and A466 Trunk Roads & the A48(M), M4 and M48 Motorways (Various Locations in South and West Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 917Offerynnau Statudol Cymru
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40, yr A487, yr A4076, yr A477, yr A48, yr A483, yr A465, yr A470, yr A4060, yr A4232, yr A4042, yr A449 a’r A466 a Thraffyrdd yr A48(M), yr M4 a’r M48 (Lleoliadau Amrywiol yn Ne a Gorllewin Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Yn ôl i’r brig