Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Agricultural Holdings (Units of Production) (England) Order 20172017 No. 977UK Statutory Instruments
The Crime and Courts Act 2013 (Commencement No. 15, Transitional and Savings Provisions) (Amendment) Order 20172017 No. 976UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Kensington, London) (Emergency) (Revocation) Regulations 20172017 No. 975UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Kensington, London) (Emergency) Regulations 20172017 No. 974UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 32a (Pentre Halkyn) & Junction 31 (Caerwys), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20172017 No. 973Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 32a (Pentre Helygain) a Chyffordd 31 (Caerwys), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017
The Republic of Mali (European Union Financial Sanctions) Regulations 20172017 No. 972UK Statutory Instruments
The A487 Trunk Road (Tan y Coed Forest, north of Pantperthog to Corris, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20172017 No. 971Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Coedwig Tan y Coed, i’r gogledd o Bantperthog i Gorris, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
The Finance Act 2016, Section 166 (Appointed Day) Regulations 20172017 No. 970 (C. 91)UK Statutory Instruments
The Glyn Rhonwy Pumped Storage Generating Station (Correction) Order 20172017 No. 969UK Statutory Instruments
The A483 Trunk Road (Llanddewi Ystradenni to Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 968Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanddewi Ystradenni i’r Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement) (Amendment) Order 20172017 No. 967 (C. 90) (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn) (Diwygio) 2017
The General Dental Council (Continuing Professional Development) (Dentists and Dental Care Professionals) Rules Order of Council 20172017 No. 966UK Statutory Instruments
The Education (Hazardous Equipment in Schools) (Removal of Restrictions on Use) (Wales) Regulations 20172017 No. 965 (W. 248)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017
The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and 40 MPH Speed Limit) Order 20172017 No. 964Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2017
The A55 Trunk Road (Eastbound Entry Slip Roads at Junction 4 (Dalar Hir) & Junction 6 (Nant Turnpike), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 963Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffyrdd Ymuno tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 4 (Dalar Hir) a Chyffordd 6 (Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Marine Licensing (Delegation of Functions) (Wales) Order 20172017 No. 962 (W. 245)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017
The Regulated Services (Notifications) (Wales) Regulations 20172017 No. 961 (W. 244)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017
The NHS Counter Fraud Authority (Investigatory Powers and Other Miscellaneous Amendments) Order 20172017 No. 960UK Statutory Instruments
The NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Establishment and Constitution) (Amendment) Order 20172017 No. 959UK Statutory Instruments
The NHS Counter Fraud Authority (Establishment, Constitution, and Staff and Other Transfer Provisions) Order 20172017 No. 958UK Statutory Instruments

Back to top