Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A40 Trunk Road (Elmbridge Court Roundabout to Over Roundabout, Gloucester) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3388UK Statutory Instruments
The M4 Motorway (Junction 16 Westbound Entry Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3387UK Statutory Instruments
The A34 Trunk Road (M3 Junction 9 – Tot Hill Interchange) (Temporary Speed Restrictions) Order 20142014 No. 3386UK Statutory Instruments
The A4510 Trunk Road (M54 Junction 2) (Link Roads) (40 Miles Per Hour Speed Limit) Order 20142014 No. 3385UK Statutory Instruments
The A4510 Trunk Road (M54 Junction 2) (Link Roads) (24 Hours Clearway) Order 20142014 No. 3384UK Statutory Instruments
The A38 Trunk Road (Branston, Staffordshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3383UK Statutory Instruments
The M42 Motorway and A45 Trunk Road (M42 Junction 6, Solihull) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) (No.2) Order 20142014 No. 3382UK Statutory Instruments
The A449 Trunk Road and M50 Motorway (M50 Junctions 2 - 4) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3381UK Statutory Instruments
The A303 Trunk Road (Ilminster Laybys) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3380UK Statutory Instruments
The A46 Trunk Road (Widmerpool, Nottinghamshire) (Temporary Prohibition of Traffic) (No.2) Order 20142014 No. 3379UK Statutory Instruments
The A458 Trunk Road (Buttington Roundabout, Powys to the Powys/Shropshire Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3378Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Tal-y-bont, Powys hyd at Ffin Powys/Swydd Amwythig) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
The A55 Trunk Road (Pen-y-clip Tunnel, Conwy County Borough)(Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) (No.2) Order 20142014 No. 3377Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Pen-y-clip, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2014
The A487 Trunk Road (Powys-Ceredigion Border to Dyfi Bridge, North of Machynlleth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 3376Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffin Powys/Ceredigion i Bont ar Ddyfi, ir Gogledd o Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Traffig a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
The A66 Trunk Road (Lamplugh Roundabout to Westray Farm) (Temporary Prohibition and Restriction of Traffic) (No.3) Order 20142014 No. 3375UK Statutory Instruments
The A483 Trunk Road (Powys/Carmarthenshire Border to Newtown, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3374Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffin Powys/Sir Gaerfyrddin ir Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
The A1 Trunk Road (Barnsdale Bar Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) (No.2) Order 20142014 No. 3373UK Statutory Instruments
The M61 Motorway (Junction 5, Northbound Entry Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3372UK Statutory Instruments
The A12 Trunk Road (Junction 11 Brook Street Interchange to Junction 15 Webbs Farm Interchange) Essex (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3371UK Statutory Instruments
The A1(M) Motorway (Junction 57 to Junction 64) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3370UK Statutory Instruments
The A5 Trunk Road (Old Stratford - Bradwell Abbey, Northamptonshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20142014 No. 3369UK Statutory Instruments

Back to top