Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 with a subject starting with A has returned 21 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 390 (W. 40)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Feed (Specified Undesirable Substances) (Wales) Regulations 20092009 No. 2881 (W. 254)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2009
The Feeding Stuffs (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 106 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) (Diwygio) 2009
The Official Feed and Food Controls (Wales) Regulations 20092009 No. 3376 (W. 298)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1088 (W. 96)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 392 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Rural Development Programmes (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3270 (W. 287)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) (Diwygio) 2009
The School Milk (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 108 (W. 21)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2009
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3129 (W. 272)Wales Statutory Instruments

Animals, Wales

The Control of Salmonella in Broiler Flocks (Wales) Order 20092009 No. 441 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Salmonela mewn Heidiau o Frwyliaid (Cymru) 2009
The Equine Identification (Wales) Regulations 20092009 No. 2470 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009
The Movement of Animals (Restrictions) (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 2940 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Products of Animal Origin (Disease Control) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20092009 No. 1910 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Rheoli Clefydau) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
The Products of Animal Origin (Disease Control) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1373 (W. 136)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Rheoli Clefydau) (Cymru) (Diwygio) 2009
The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20092009 No. 3364 (W. 296)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009
The Specified Animal Pathogens (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 3234 (W. 281)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pathogenau Anifeiliaid Penodedig (Cymru) (Diwygio) 2009
The Swine Vesicular Disease (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1580 (W. 156)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Pothellog y Moch (Cymru) (Diwygio) 2009
The Swine Vesicular Disease (Wales) Regulations 20092009 No. 1372 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Pothellog y Moch (Cymru) 2009
The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales)(Amendment) Regulations 20092009 No. 192 (W. 24)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2009
The Tuberculosis Eradication (Wales) Order 20092009 No. 2614 (W. 212)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dileu Twbercwlosis (Cymru) 2009

Back to top