Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 with a subject starting with F has returned 20 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Fire and Rescue Services, Wales

The Combined Fire and Rescue Services Schemes (Variation) (Wales) Order 20092009 No. 2849 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynlluniau Cyfunol y Gwasanaethau Tân ac Achub (Amrywio) (Cymru) 2009
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20092009 No. 1226 (W. 109)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2009
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 1225 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2009

Food, Wales

The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2939 (W. 256)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2009
The Contaminants in Food (Wales) Regulations 20092009 No. 1386 (W. 142)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2009
The Eggs and Chicks (Wales) Regulations 20092009 No. 793 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2009
The Food (Jelly Mini-Cups) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20092009 No. 3379 (W. 301)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd (Jeli Cwpan Fach) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2009
The Food Additives (Wales) Regulations 20092009 No. 3378 (W. 300)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009
The Food Enzymes (Wales) Regulations 20092009 No. 3377 (W. 299)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ensymau Bwyd (Cymru) 2009
The Food Irradiation (Wales) Regulations 20092009 No. 1795 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Arbelydru Bwyd(Cymru) 2009
The Food Labelling (Declaration of Allergens) (Wales) Regulations 20092009 No. 2880 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Bwyd (Datgan Alergenau) (Cymru) 2009
The Food Labelling (Nutrition Information) (Wales) Regulations 20092009 No. 2705 (W. 224)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Bwyd (Gwybodaeth Faethol) (Cymru) 2009
The Food Supplements (Wales) and Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3252 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) ac Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2009
The Food for Particular Nutritional Uses (Addition of Substances for Specific Nutritional Purposes) (Wales) Regulations 20092009 No. 3254 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol Penodol) (Cymru) 2009
The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3105 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2009
The Meat (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20092009 No. 1557 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2009
The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 1897 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2009
The Purity Criteria for Colours, Sweeteners and Miscellaneous Food Additives (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2201 (W. 186)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) (Diwygio) 2009
The Purity Criteria for Colours, Sweeteners and Miscellaneous Food Additives (Wales) Regulations 20092009 No. 1092 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Y Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) 2009
The Plastic Materials and Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20092009 No. 481 (W. 49)Wales Statutory Instruments

Back to top