Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 has returned 191 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20092009 No. 3232 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2009
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3225 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20092009 No. 3224 (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2009
  THE LONDON TO FISHGUARD TRUNK ROAD (A40) (IMPROVEMENT AT THE KELL, TREFFGARNE) ORDER 20092009 No. 3192 (W. 277)Wales Statutory Instruments
  GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (YR A40) (GWELLIANT WRTH THE KELL, TREFGARN) 2009
  The Learning and Skills (Wales) Measure 2009 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) Order 20092009 No. 3174 (C. 141) (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) 2009
  The Staffing of Maintained Schools (Wales) (Amendment No. 2) Regulations 20092009 No. 3161 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2009
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3147 (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Plant Health (Import Inspection Fees) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20092009 No. 3140 (W. 273)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd Arolygu Mewnforio) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2009
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3129 (W. 272)Wales Statutory Instruments
  The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 3105 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Welsh Health Specialised Services Committee (Wales) Regulations 20092009 No. 3097 (W. 270)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (Cymru) 2009
  The City and County of Cardiff (Old St. Mellons, Rumney and Trowbridge Communities) Order 20092009 No. 3052 (W. 268)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Cymunedau Pentref Llaneirwg, Tredelerch a Trowbridge) 2009
  The Crime and Disorder Strategies (Prescribed Descriptions) (Wales) Order 20092009 No. 3050 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Strategaethau Troseddau ac Anhrefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2009
  The County Borough of Bridgend (Communities) Order 20092009 No. 3047 (W. 266)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Cymunedau) 2009
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20092009 No. 3005 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2009
  The Local Authorities (Alternative Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2993 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Local Authorities (Executive Arrangements) (Functions and Responsibilities) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2983 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Seed Potatoes (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2980 (W. 259)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Movement of Animals (Restrictions) (Wales) (Amendment) Order 20092009 No. 2940 (W. 257)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Contaminants in Food (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2939 (W. 256)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2009

  Back to top