Search Legislation

Rheoliadau Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

  2. 2.Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

  3. 3.Y datganiad o ddiben a'r arweiniad plant

  4. 4.Adolygu'r datganiad o ddiben a'r arweiniad plant

 3. RHAN 2 DARPARWYR COFRESTREDIG, UNIGOLION CYFRIFOL A RHEOLWYR

  1. 5.Ffitrwydd y darparydd cofrestredig

  2. 6.Penodi rheolwr

  3. 7.Ffitrwydd y rheolwr

  4. 8.Y person cofrestredig — gofynion cyffredinol

  5. 9.Hysbysu tramgwyddau

 4. RHAN 3 CEISIADAU AM WASANAETHAU CYMORTH MABWYSIADU

  1. 10.Cymhwysiad y darpariaethau

  2. 11.Dim rhwymedigaeth i fwrw ymlaen os nad yw'n briodol

  3. 12.Cydsyniad y gwrthrych â datgeliad etc

  4. 13.Feto gan berson a fabwysiadwyd neu gan berthynas

  5. 14.Darparu gwybodaeth gefndir pan fo cais am gydsyniad yn cael ei wrthod etc

  6. 15.Cwnsela

 5. RHAN 4 DULL RHEOLI ASIANTAETHAU

  1. 16.Trefniadau ar gyfer amddiffyn plant

  2. 17.Darparu gwasanaethau

  3. 18.Cofnodion ynglyn â gwasanaethau

  4. 19.Cwynion

  5. 20.Cwynion — gofynion pellach

  6. 21.Staffio'r asiantaeth

  7. 22.Ffitrwydd y gweithwyr

  8. 23.Cyflogi staff

  9. 24.Gweithdrefn disgyblu staff

  10. 25.Cofnodion ynglyn â staff

  11. 26.Ffitrwydd y fangre

 6. RHAN 5 MATERION AMRYWIOL — ASIANTAETHAU

  1. 27.Digwyddiadau hysbysadwy

  2. 28.Y sefyllfa ariannol

  3. 29.Hysbysu absenoldeb

  4. 30.Hysbysu newidiadau

  5. 31.Penodi datodwyr etc

  6. 32.Tramgwyddau

  7. 33.Cydymffurfio â rheoliadau

  8. 34.Diwygio Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002

  9. 35.Darpariaethau Trosiannol

 7. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   YR WYBODAETH SYDD I'W CHYNNWYS YN Y DATGANIAD O DDIBEN

   1. 1.Nodau ac amcanion yr asiantaeth.

   2. 2.Enw a chyfeiriad y darparydd cofrestredig, yr unigolyn cyfrifol a'r...

   3. 3.Unrhyw amodau sydd mewn grym am y tro o ran...

   4. 4.Cymwysterau a phrofiad perthnasol y rheolwr cofrestredig.

   5. 5.Nifer, cymwysterau perthnasol a phrofiad y staff sy'n gweithio at...

   6. 6.Strwythur trefniadaethol yr asiantaeth.

   7. 7.Disgrifiad o'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan yr asiantaeth....

   8. 8.Y system sydd wedi'i sefydlu i fonitro a gwerthuso gwaith...

   9. 9.Crynodeb o'r weithdrefn gwynion.

   10. 10.Enw, cyfeiriad a Rhif ffôn yr awdurdod cofrestru.

  2. ATODLEN 2

   YR WYBODAETH Y MAE'N OFYNNOL EI CHAEL AM YR UNIGOLYN CYFRIFOL NEU AM BERSONAU SY'N CEISIO RHEOLI NEU WEITHIO AT DDIBENION ASIANTAETH

   1. 1.Prawf o bwy yw'r person gan gynnwys ffotograff diweddar.

   2. 2.Naill ai — (a) os bydd tystysgrif yn ofynnol at...

   3. 3.Dau dystlythyr ysgrifenedig, gan gynnwys tystlythyr oddi wrth gyflogwr mwyaf...

   4. 4.Pan fo person wedi gweithio o'r blaen mewn swydd yr...

   5. 5.Tystiolaeth ddogfennol am unrhyw gymhwyster perthnasol.

   6. 6.Hanes cyflogaeth llawn, ynghyd ag esboniad ysgrifenedig boddhaol am unrhyw...

  3. ATODLEN 3

   Y COFNODION SYDD I'W CADW YNGHYLCH POB PERSON SY'N GWEITHIO AT DDIBENION YR ASIANTAETH

   1. 1.Enw llawn.

   2. 2.Rhyw.

   3. 3.Dyddiad geni.

   4. 4.Cyfeiriad cartref.

   5. 5.Cymwysterau sy'n berthnasol i weithio gyda phersonau sy'n cael gwasanaethau...

   6. 6.Y dyddiadau pan fydd y person yn dechrau cael ei...

   7. 7.A yw'r person yn cael ei gyflogi gan y darparydd...

   8. 8.Disgrifiad swydd y person ac a yw'n gweithio'n amser llawn...

   9. 9.Yr hyfforddiant y mae'r person wedi ymgymryd ag ef, y...

  4. ATODLEN 4

   DIGWYDDIADAU A HYSBYSIADAU

 8. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources