Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 with a subject starting with C has returned 20 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Children and Young Persons, Wales

The Adoption Agencies (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 3223 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20032003 No. 181 (C. 9) (W. 39)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2003
The Adoption of Children from Overseas (Wales)(Amendment) Regulations 20032003 No. 1634 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mabwysiadu Plant o Wledydd Tramor (Cymru) (Diwygio) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 10) and Transitional Provisions (Wales) Order 20032003 No. 152 (C. 8) (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 10) a Darpariaethau Trosiannol (Cymru) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No.11) (Wales) Order 20032003 No. 501 (C. 27) (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 11) (Cymru) 2003
The Care Standards Act 2000 (Commencement No.12) (Wales) Order 20032003 No. 2528 (C. 95) (W. 243)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 12) (Cymru) 2003
The Child Minding and Day Care (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 2708 (W. 259)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Diwygio) (Cymru) 2003
The Fostering Services (Wales) Regulations 20032003 No. 237 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003
The Local Authority Adoption Service and Miscellaneous Amendments (Wales) Regulations 20032003 No. 710 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2003
The Registration of Social Care and Independent Health Care (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 2709 (W. 260)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Diwygio) (Cymru) 2003
The Residential Family Centres (Wales) Regulations 20032003 No. 781 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003

Clean Air, Wales

The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20032003 No. 2727 (W. 262)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2003

Coast Protection, Wales

The Coast Protection (Notices) (Wales) Regulations 20032003 No. 1847 (W. 197)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelu'r Arfordir (Hysbysiadau) (Cymru) 2003
The Coast Protection (Variation of Excluded Waters) (River Teifi) (Wales) Regulations 20032003 No. 1915 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelu'r Arfordir (Amrywio'r Dyfroedd a Eithrir) (Afon Teifi) (Cymru) 2003

Common Land, Wales

The Commons Registration (General) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 994 (W. 143)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Tir Comin (Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2003

Council Tax, Wales

The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 1715 (W. 183)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2003
The Council Tax (Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Order 20032003 No. 673 (W. 83)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Treth Gyngor (Diystyru Gostyngiad) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Council Tax (Valuation Bands) (Wales) Order 20032003 No. 3046 (W. 289)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Dreth Gyngor (Bandiau Prisio) (Cymru) 2003

Countryside, Wales

The Countryside Access (Dedication of Land as Access Land) (Wales) Regulations 20032003 No. 135 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Cyflwyno Tir fel Tir Mynediad) (Cymru) 2003
The Countryside Access (Exclusion or Restriction of Access) (Wales) Regulations 20032003 No. 142 (W. 14)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu Mynediad) (Cymru) 2003

Back to top