Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 with a subject starting with E has returned 41 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Basic Curriculum for Wales (Amendment) Order 20032003 No. 932 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Sylfaenol ar gyfer Cymru (Diwygio) 2003
The Education (Admission Forums) (Wales) Regulations 20032003 No. 2962 (W. 279)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003
The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1854 (W. 204)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1779 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Education (Free School Lunches) (Prescribed Tax Credits) (Wales) Order 20032003 No. 879 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Ciniawau Ysgol Rhad ac am Ddim) (Credydau Treth Rhagnodedig) (Cymru) 2003
The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) Regulations 20032003 No. 543 (W. 77)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau (Trefniadau Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2003
The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 3237 (W. 317)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003
The Education (Information About Post-16 Individual Pupils) (Wales) Regulations 20032003 No. 2453 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Ôl-16 Unigol) (Cymru) 2003
The Education (Nursery Education and Early Years Development and Childcare Plans) (Wales) Regulations 20032003 No. 893 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Addysg Feithrin a Chynlluniau Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant) (Cymru) 2003
The Education (Outturn Statements) (Wales) Regulations 20032003 No. 873 (W. 109)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Datganiadau Alldro) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Maintained Schools) (Wales) Regulations 20032003 No. 3227 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Exclusions and Appeals) (Pupil Referral Units) (Wales) Regulations 20032003 No. 3246 (W. 321)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymru) 2003
The Education (Pupil Referral Units) (Appeals Against Permanent Exclusion) (Wales) Regulations 20032003 No. 287 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Apelau yn erbyn Gwaharddiadau Parhaol) (Cymru) 2003
The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20032003 No. 3124 (W. 298)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cyrff sy'n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2003
The Education (Remission of Charges Relating to Residential Trips) (Wales) Regulations 20032003 No. 860 (W. 107)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Peidio â Chodi Tâl sy'n Ymwneud â Theithiau Preswyl) (Cymru) 2003
The Education (School Day and School Year) (Wales) Regulations 20032003 No. 3231 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003
The Education (School Lunches) (Prescribed Requirement) (Wales) Order 20032003 No. 880 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Ciniawau Ysgol) (Gofyniad Rhagnodedig) (Cymru) 2003
The Education (School Organisation Plans) (Wales) Regulations 20032003 No. 1732 (W. 190)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003
The Education (Supply of Information) (Wales) Regulations 20032003 No. 542 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth) (Cymru) 2003
The Education (Teachers' Qualifications and Health Standards) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20032003 No. 2458 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon a Safonau Iechyd) (Diwygiad Rhif 2) (Cymru) 2003

Back to top