Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2003

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Fish Labelling (Wales) Regulations 20032003 No. 1635 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2003
  The Adoption of Children from Overseas (Wales)(Amendment) Regulations 20032003 No. 1634 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mabwysiadu Plant o Wledydd Tramor (Cymru) (Diwygio) 2003
  The Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) (Wales) (No.2) Order 20032003 No. 1470 (W. 172)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) (Rhif 2) 2003
  The Disease Control (Interim Measures) (Wales) (No.2) Order 20032003 No. 1414 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rheoli Clefydau (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) 2003
  The Housing (Right to Acquire and Right to Buy) (Designated Rural Areas and Designated Regions) (Amendment) (Wales) Order 20032003 No. 1147 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Hawl i Gaffael a Hawl i Brynu) (Ardaloedd Gwledig Dynodedig a Rhanbarthau Dynodedig) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Food (Pistachios from Iran) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20032003 No. 1119 (W. 150)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Cnau Pistasio o Iran) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2003
  The Diseases of Poultry (Wales) Order 20032003 No. 1079 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Clefydau Dofednod (Cymru) 2003
  The National Health Service (General Medical Services) (Amendment) (No.3) (Wales) Regulations 20032003 No. 1005 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2003
  The Care Homes (Wales) (Amendment No.2) Regulations 20032003 No. 1004 (W. 144)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2003
  The Commons Registration (General) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 994 (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cofrestru Tir Comin (Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2003
  Commission For Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20032003 No. 993 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2003
  The Zoo Licensing Act 1981 (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 992 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Trwyddedu Sŵau 1981 (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Leasehold Reform (Notices) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 991 (W. 140)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diwygio Lesddaliad (Hysbysiadau) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Leasehold Reform (Collective Enfranchisement) (Counter-notices) (Wales) Regulations 20032003 No. 990 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Diwygio Lesddaliad (Rhyddfreinio ar y Cyd) (Gwrth-hysbysiadau) (Cymru) 2003
  The Feeding Stuffs (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 989 (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Porthiant (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 976 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Deillio o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) 2003
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 975 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2003
  The Preserved Counties (Amendment to Boundaries) (Wales) Order 20032003 No. 974 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Siroedd Wedi'u Cadw (Newid Ffiniau) (Cymru) 2003
  The Administration of the Rent Officer Service (Wales) Order 20032003 No. 973 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gweinyddu Gwasanaeth y Swyddogion Rhenti (Cymru) 2003
  The National Assistance (Residential Accommodation) (Disregarding of Resources) (Wales) Regulations 20032003 No. 969 (W. 131)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Llety Preswyl) (Diystyru Adnoddau) (Cymru) 2003

  Back to top