Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2003 with a subject starting with A has returned 34 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Acquisition of Land, Wales

The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20032003 No. 1856 (W. 206)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2003

Agriculture, Wales

The Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1852 (W. 202)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Rhaglen Weithredu ar gyfer Parthau Perygl Nitradau (Diwygio) (Cymru) 2003
The Agricultural Subsidies (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 411 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorthdaliadau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Common Agricultural Policy (Wine) (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 1776 (W. 192)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Gwin) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Feeding Stuffs (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 989 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant (Diwygio) (Cymru) 2003
The Feeding Stuffs (Sampling and Analysis), the Feeding Stuffs (Enforcement) and the Feeding Stuffs (Establishments and Intermediaries) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1677 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant (Samplu a Dadansoddi), Porthiant (Gorfodi) a Phorthiant (Sefydliadau a Chyfryngwyr) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Feeding Stuffs, the Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) and the Feeding Stuffs (Enforcement) (Amendment) (Wales) (No.2) Regulations 20032003 No. 3119 (W. 297)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2003
The Feeding Stuffs, the Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) and the Feeding Stuffs (Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1850 (W. 200)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Pig Industry Restructuring Grant (Wales) (Variation) Scheme 20032003 No. 2726 (W. 261)Wales Statutory Instruments
Cynllun Grantiau Ailstrwythuro'r Diwydiant Moch (Cymru) (Amrywio) 2003
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 976 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Deillio o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Sheep Annual Premium (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 151 (W. 21)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Premiwm Blynyddol Defaid (Diwygio) (Cymru) 2003
The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 529 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2003

Animals, Wales

The African Swine Fever (Wales) Order 20032003 No. 3273 (W. 323)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clwy Affricanaidd y Moch (Cymru) 2003
The Animal By-Products (Wales) Regulations 20032003 No. 2756 (W. 267)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Cymru) 2003
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) (Amendment) Order 20032003 No. 169 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2003
The Animal Gatherings (Interim Measures) (Wales) Order 20032003 No. 481 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Mesurau Dros Dro) (Cymru) 2003
The Animal Gatherings (Wales) Order 20032003 No. 1967 (W. 212)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2003
The Bluetongue (Wales) Order 20032003 No. 326 (W. 47)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Tafod Glas (Cymru) 2003
The Classical Swine Fever (Wales) Order 20032003 No. 2456 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clwy Clasurol y Moch (Cymru) 2003
The Disease Control (Interim Measures) (Wales) (No.2) (Amendment) Order 20032003 No. 168 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Mesurau Dros Dro) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2003

Back to top