Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig o 1912 wedi dod o hyd i 4 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1801 - 1987
Complete
Set ddata gyflawn 1988 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

18001810182018301840185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Light Railways Act 19121912 c. 19Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Protection of Animals Act (1911) Amendment Act 19121912 c. 17Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Protection of Animals (Scotland) Act 19121912 c. 14Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Seal Fisheries (North Pacific) Act 1912 (repealed)1912 c. 10Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig