Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig o 1895 wedi dod o hyd i 10 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1801 - 1987
Complete
Set ddata gyflawn 1988 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

18001810182018301840185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Judicial Committee Amendment Act 18951895 c. 44Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Colonial Boundaries Act 18951895 c. 34Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Local Government (Stock Transfer) Act 18951895 c. 32Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Law of Distress Amendment Act 18951895 c. 24Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Seal Fisheries (North Pacific) Act 1895 (repealed)1895 c. 21Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Court of Session Consignations (Scotland) Act 18951895 c. 19Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Finance Act 18951895 c. 16Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Courts of Law Fees (Scotland) Act 18951895 c. 14Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Metropolitan Police (Receiver) Act 18951895 c. 12Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Documentary Evidence Act 18951895 c. 9Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig