Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig o 1893 wedi dod o hyd i 9 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1801 - 1987
Complete
Set ddata gyflawn 1988 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

18001810182018301840185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Married Women’s Property Act 18931893 c. 63Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Law of Commons Amendment Act 18931893 c. 57Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Trustee Act 18931893 c. 53Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Sheriff Courts Consignations (Scotland) Act 18931893 c. 44Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Industrial and Provident Societies Act 18931893 c. 39Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Duchy Of Cornwall Management Act 1893 (repealed 1.2.2001)1893 c. 20Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
North Sea Fisheries Act 1893 (repealed)1893 c. 17Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Customs and Inland Revenue Act 1893 (repealed)1893 c. 7Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig
Debts (Deceased Servicemen etc) Act 18931893 c. 5Deddfau Cyhoeddus Cyffredinol y Deyrnas Unedig

Yn ôl i’r brig