Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon o 2011 wedi dod o hyd i 29 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 2000 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Budget (No. 2) Act (Northern Ireland) 2011 (repealed)2011 c. 29Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Damages (Asbestos-related Conditions) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 28Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Autism Act (Northern Ireland) 20112011 c. 27Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Single Use Carrier Bags Act (Northern Ireland) 20112011 c. 26Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Planning Act (Northern Ireland) 20112011 c. 25Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Justice Act (Northern Ireland) 20112011 c. 24Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Clean Neighbourhoods and Environment Act (Northern Ireland) 20112011 c. 23Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Housing (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 22Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
High Hedges Act (Northern Ireland) 20112011 c. 21Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Civil Registration Act (Northern Ireland) 20112011 c. 20Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Sunbeds Act (Northern Ireland) 20112011 c. 19Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Licensing and Registration of Clubs (Amendment) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 18Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Assembly Members (Independent Financial Review and Standards) Act (Northern Ireland) 20112011 c. 17Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 20112011 c. 16Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Wildlife and Natural Environment Act (Northern Ireland) 20112011 c. 15Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Budget Act (Northern Ireland) 2011 (repealed)2011 c. 14Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Employment Act (Northern Ireland) 20112011 c. 13Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Caravans Act (Northern Ireland) 20112011 c. 12Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Transport Act (Northern Ireland) 20112011 c. 11Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Local Government Finance Act (Northern Ireland) 20112011 c. 10Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon

Yn ôl i’r brig