Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon o 2007 wedi dod o hyd i 3 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 2000 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Children (Emergency Protection Orders) Act (Northern Ireland) 20072007 c. 3Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Welfare Reform Act (Northern Ireland) 20072007 c. 2Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon
Budget Act (Northern Ireland) 2007 (repealed)2007 c. 1Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon

Yn ôl i’r brig