Search Legislation

Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004

 Help about what version

What Version

More Resources

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN I — CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Personau rhagnodedig

  4. 4.Datganiad o ddiben

  5. 5.Arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion

  6. 6.Adolygu'r datganiad o ddiben a'r arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion

  7. 7.Dogfennau'r cynllun

 3. RHAN II PERSONAU COFRESTREDIG

  1. 8.Ffitrwydd y darparwr cofrestredig

  2. 9.Penodi rheolwr

  3. 10.Ffitrwydd rheolwr

  4. 11.Person cofrestredig — gofynion cyffredinol a hyfforddiant

  5. 12.Hysbysu tramgwyddau

 4. RHAN III — LLEOLIADAU OEDOLION A GOFALWYR LLEOLIADAU OEDOLION

  1. 13.Gwneud lleoliadau a cytundebau lleoliadau oedolion

  2. 14.Monitro ac adolygu lleoliadau

  3. 15.Dod â lleoliadau i ben

  4. 16.Ffitrwydd gofalwyr lleoliadau oedolion

  5. 17.Gofalwyr lleoliadau oedolion — hyfforddiant

  6. 18.Cynlluniau oedolion

 5. RHAN IV — RHEDEG CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION

  1. 19.Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol

  2. 20.Cofnodion

  3. 21.Cwynion

  4. 22.Adolygu ansawdd gweithredu'r cynllun

  5. 23.Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig

  6. 24.Ffitrwydd y gweithwyr

  7. 25.Staff a'u hyfforddiant

  8. 26.Llawlyfr staff a chod ymddygiad

  9. 27.Sefyllfa ariannol

  10. 28.Hysbysu digwyddiadau

  11. 29.Hysbysu absenoldeb

  12. 30.Hysbysu newidiadau

  13. 31.Penodi diddymwyr etc.

 6. RHAN V — AMRYWIOL

  1. 32.Tramgwyddau

  2. 33.Pennu swyddfeydd priodol

  3. 34.Diwygio Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002

  4. 35.Diwygio Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Ffioedd) (Cymru) 2002

  5. 36.Darpariaethau trosiannol

  6. 37.Diwygio Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

  7. 38.Diwygio Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) 2004

 7. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   CYMHWYSO RHAN II O DDEDDF SAFONAU GOFAL 2000 I BERSONAU SY'N DARPARU AC YN RHEOLI CYNLLUN LLEOLI OEDOLION

   1. RHAN 1

    1. 1.At ddibenion yr Atodlen hon rhaid deall cyfeiriadau yn Rhan...

    2. 2.O ran darpariaethau Rhan II o'r Ddeddf nad ydynt yn...

    3. 3.Yn y rheoliadau hyn mae unrhyw gyfeiriad at adran yn...

   2. RHAN 2

    1. 4.Addasu adran 22 o'r Ddeddf (rheoleiddio sefydliadau ac asiantaethau)

    2. 5.Addasu adran 28 o'r Ddeddf (methu â dangos tystysgrif gofrestru)

    3. 6.Addasu adran 31 o'r Ddeddf (archwiliadau gan bersonau a awdurdodir gan awdurdod cofrestru)

    4. 7.Addasu adran 37 o'r Ddeddf (cyflwyno dogfennau)

  2. ATODLEN 2

   MATERION I'W TRIN YN Y DATGANIAD O DDIBEN

   1. 1.Enw a chyfeiriad busnes y person cofrestredig.

   2. 2.Cyfeiriad prif swyddfa'r cynllun lleoli oedolion.

   3. 3.Cymwysterau perthnasol y canlynol — (a) y darparwr cofrestredig os...

   4. 4.Nifer, cymwysterau perthnasol a phrofiad y staff sy'n gweithio at...

   5. 5.Strwythur trefniadol y cynllun lleoli oedolion.

   6. 6.Ystod oedran a rhyw yr oedolion y caiff cynllun lleoli...

   7. 7.Ystod yr anghenion y mae cynllun lleoli oedolion yn bwriadu'u...

   8. 8.Y telerau a'r amodau (gan gynnwys ffioedd) y gwneir lleoliadau...

   9. 9.Unrhyw feini prawf o dan y cynllun lleoli oedolion ac...

   10. 10.Y trefniadau a wnaed er mwyn sicrhau bod oedolion perthnasol...

   11. 11.Y trefniadau a wnaed i ymgynghori ag oedolion perthnasol am...

   12. 12.Y trefniadau a wnaed er mwyn sicrhau bod oedolion perthnasol...

   13. 13.Y trefniadau ar gyfer trin cwynion am weithrediad y cynllun....

   14. 14.Y trefniadau ar gyfer trin yr adolygiadau o gynlluniau oedolion...

  3. ATODLEN 3

   GWYBODAETH A DOGFENNAU SYDD I FOD AR GAEL MEWN PERTHYNAS Å GOFALWYR LLEOLIADAU OEDOLION, PERSONAU SY'N DARPARU GWASANAETHAU GOFAL AT DDIBENION LLEOLIAD OEDOLION, PERSONAU SY'N DARPARU AC YN RHEOLI CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION

   1. 1.Prawf o bwy yw'r person gan gynnwys ffotograff diweddar.

   2. 2.Naill ai — (a) os bydd tystysgrif yn ofynnol at...

   3. 3.Dau dystlythyr, gan gynnwys tystlythyr oddi wrth y cyflogwr diwethaf...

   4. 4.Os yw person wedi gweithio o'r blaen mewn swydd a...

   5. 5.Tystiolaeth ddogfennol am unrhyw gymhwyster perthnasol.

   6. 6.Hanes cyflogaeth llawn, ynghyd ag esboniad ysgrifenedig boddhaol am unrhyw...

  4. ATODLEN 4

   COFNODION

   1. 1.Mewn perthynas â phob oedolyn a leolwyd o dan y...

   2. 2.Cofnod o'r holl bersonau sy'n gweithio at ddibenion y cynllun,...

   3. 3.Cofnod o'r holl ofalwyr lleoliadau oedolion y mae oedolyn wedi'i...

   4. 4.Cofnod o — (a) pob digwyddiad sy'n cynnwys oedolyn a...

   5. 5.Cofnod o — (a) unrhyw gwynion a wneir yn unol...

 8. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources