Search Legislation

Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN I RHAGARWEINIAD

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN II SWYDDOGAETHAU DISGYBLU Y CYNGOR

  1. 3.Sefydlu Pwyllgorau Ymchwilio

  2. 4.Dirprwyo swyddogaethau Pwyllgorau Ymchwilio

  3. 5.Sefydlu Pwyllgorau Ymddygiad Proffesiynol

  4. 6.Sefydlu Pwyllgorau Cymhwysedd Proffesiynol

  5. 7.Defnyddio'r Cod Ymarfer mewn materion disgyblu

  6. 8.Aelodaeth Pwyllgorau a'u gweithdrefn

  7. 9.Gwahardd neu gyfyngu pwerau Pwyllgorau

  8. 10.Trafodion Pwyllgorau Ymchwilio

  9. 11.Trafodion Pwyllgorau Ymddygiad Proffesiynol a Phwyllgorau Cymhwysedd Proffesiynol

  10. 12.Yr hawl i ymddangos mewn gwrandawiadau a chael cynrychiolydd yno

  11. 13.Presenoldeb tystion

  12. 14.Gofyniad bod gwrandawiadau'n cael eu cynnal yn gyhoeddus

  13. 15.Gweinyddu llwon a chadarnhadau

  14. 16.Darpariaethau eraill ynghylch gweithdrefn Pwyllgorau Ymddygiad Proffesiynol a Phwyllgorau Cymhwysedd Proffesiynol

  15. 17.Cyfeirio achosion at Bwyllgorau eraill

  16. 18.Gorchmynion disgyblu

  17. 19.Cyhoeddi gorchmynion disgyblu

  18. 20.Cais am amrywio amod mewn gorchymyn cofrestru amodol, neu am roi amod o'r neilltu

  19. 21.Canlyniadau methu â chydymffurfio â gorchymyn cofrestru amodol

  20. 22.Gorchmynion gwahardd

  21. 23.Adolygu gorchmynion disgyblu

  22. 24.Apelau

  23. 25.Gorchmynion disgyblu a wneir gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Lloegr

  24. 26.Cyflwyno hysbysiadau a gorchmynion

  25. 27.Cyhoeddi dogfennau a darparu copïau ohonynt

 4. RHAN III DARPARU GWYBODAETH GAN GYFLOGWYR

  1. 28.Darparu gwybodaeth i'r Cyngor gan gyflogwyr

 5. Llofnod

  1. ATODLEN

   Yr wybodaeth sydd i'w rhoi i'r Cyngor gan gyflogydd athro neu athrawes gofrestredig

   1. 1.Llythyr neu hysbysiad yn terfynu cyflogaeth athro neu athrawes gofrestredig....

   2. 2.Datganiad o'r rhesymau dros y diswyddo.

   3. 3.Cofnodion y cyflogydd ynghylch y diswyddo neu unrhyw ddiswyddo a...

   4. 4.Cofnodion y cyflogydd ynghylch ymddygiad a arweiniodd yn y pen...

   5. 5.Llythyrau, rhybuddion neu hysbysiadau'r cyflogydd a roddwyd i athro neu...

   6. 6.Unrhyw ddatganiadau, sylwadau a thystiolaeth arall a gyflwynwyd gan athro...

   7. 7.Llythyr ymddiswyddo.

   8. 8.Unrhyw ddogfen neu wybodaeth arall sydd ym marn y cyflogydd...

 6. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources