Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 546 (C. 49) (W. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol) 2017
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 545 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2017
The Town and Country Planning (Referred Applications and Appeals Procedure) (Wales) Regulations 20172017 No. 544 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017
The Merchant Shipping (Light Dues) (Amendment) Regulations 20172017 No. 543UK Statutory Instruments
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20172017 No. 542 (W. 120)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2017
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Rhinog Fawr) (Emergency) (Amendment) Regulations 20172017 No. 541UK Statutory Instruments
The Deregulation Act 2015 and Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (Consequential Amendments) (Savings) Regulations 20172017 No. 540UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway from Junction 14 (Madryn), Gwynedd to Junction 15 (Llanfairfechan), Conwy) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20172017 No. 539Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cerbytffordd tua’r Dwyrain o Gyffordd 14 (Madryn), Gwynedd i Gyffordd 15 (Llanfairfechan), Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2017
The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 23a (Magor), Monmouthshire and Junction 28 (Tredegar Park), Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 538Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd rhwng Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy a Chyffordd 28 (Parc Tredegar), Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Criminal Justice Act 2003 (Alcohol Abstinence and Monitoring Requirement) (Prescription of Arrangement for Monitoring) Order 20172017 No. 537 (L. 7)UK Statutory Instruments
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (England) (Amendment) Regulations 20172017 No. 536UK Statutory Instruments
The A483 Trunk Road (Junction 1 (Ruabon Interchange) to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20172017 No. 535Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 (Cyfnewidfa Rhiwabon) i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd to the Wales/England Border) and The A494/A550 Trunk Road (Ewloe Interchange, Flintshire) (Temporary Speed Limits & Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 534Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd i Ffin Cymru/Lloegr) a Chefnffordd yr A494/A550 (Cyfnewidfa Ewloe, Sir y Fflint) (Terfynau Cyflymder a Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The A489 Trunk Road (Newtown Road, Machynlleth, Powys) (30 mph & Part-time 20 mph Speed Limits) Order 20172017 No. 533Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Newtown Road, Machynlleth, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya a Therfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Rhinog Fawr) (Emergency) Regulations 20172017 No. 532UK Statutory Instruments
The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 531Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
The Town and Country Planning (Enforcement Notices and Appeals) (Wales) Regulations 20172017 No. 530 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2017
The Planning (Hazardous Substances) (Determination of Procedure) (Wales) Order 20172017 No. 529 (W. 112)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2017
The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 528 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2017
The A5 Trunk Road (Halton Roundabout to Whitehurst Roundabout, Chirk, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 527Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Cylchfan Halton i Gylchfan Whitehurst, Y Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Back to top