Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Glastonbury Festival) Regulations 20162016 No. 470UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (The Patron’s Lunch) Regulations 20162016 No. 469UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (State Opening of Parliament) Regulations 20162016 No. 468UK Statutory Instruments
The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1) Order 20162016 No. 467 (C. 28) (W. 149)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2016
The Education and Adoption Act 2016 (Commencement, Transitional Provisions and Savings) Regulations 20162016 No. 466 (C. 27)UK Statutory Instruments
The Water Act 2014 (Commencement No. 6, Transitional Provisions and Savings) Order 20162016 No. 465 (C. 26)UK Statutory Instruments
The Care Act 2014 (Commencement No. 5) Order 20162016 No. 464 (C. 25)UK Statutory Instruments
The A483 Trunk Road (Junction 1 (Ruabon Interchange) to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restriction) Order 20162016 No. 463Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 1 (Cyfnewidfa Rhiwabon) i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2016
The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20162016 No. 462Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2016
The A483 Trunk Road (Newbridge Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 461Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi Newbridge, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
The A11 Trunk Road (Fiveways to Thetford Improvement) (Detrunking) 2011 (Amendment) Order 2015 (Revocation) Order 20162016 No. 460UK Statutory Instruments
The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20162016 No. 459Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
The Apprenticeship Certificate (England) Regulations 20162016 No. 458UK Statutory Instruments
The Renewables Obligation Closure Etc. (Amendment) Order 20162016 No. 457UK Statutory Instruments
The Finance Act 2015, Schedule 20 (Appointed Days) Order 20162016 No. 456 (C. 24)UK Statutory Instruments
The Infrastructure Act 2015 (Commencement No. 5) Regulations 20162016 No. 455 (C. 23)UK Statutory Instruments
The Vaccine Damage Payments (Specified Disease) Order 20162016 No. 454UK Statutory Instruments
The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 453 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cym ru) (Diwygio) 2016
The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No. 8 and Saving Provision) (Wales) Order 20162016 No. 452 (W. 143) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 2016
The School Information (England) (Amendment) Regulations 20162016 No. 451UK Statutory Instruments

Back to top