Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The M6 Motorway (Junctions 2 to 3, Coventry and Warwickshire) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1242UK Statutory Instruments
The A64 Trunk Road (Shepherdfields Lane, Whitwell-on-the-Hill) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1241UK Statutory Instruments
The M56 Motorway (Junction 7 Eastbound Exit Slip Road) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1240UK Statutory Instruments
The M4 Motorway (Junctions 11 - 12) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1239UK Statutory Instruments
The A69 Trunk Road (Denton Burn Interchange to Rose Hill Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1238UK Statutory Instruments
The M50 Motorway (Junction 1 - Junction 4) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1237UK Statutory Instruments
The A5 Trunk Road (North Dunstable, Bedfordshire) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1236UK Statutory Instruments
The A303 Trunk Road (Picket Twenty Interchange – Hundred Acre Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1235UK Statutory Instruments
The A303 Trunk Road (M3 Junction 8 – Bullington Cross Interchange) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1234UK Statutory Instruments
The M621 Motorway (Gildersome Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1233UK Statutory Instruments
The A160 Trunk Road (Brocklesby Interchange to Eastfield Road Junction) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1232UK Statutory Instruments
The A160/A180 (Port of Immingham Improvement) Development Consent (Correction) Order 20152015 No. 1231UK Statutory Instruments
The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1230Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
The A55 Trunk Road (Penmaenbach Tunnel, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1229Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Twnnel Penmaen-bach, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
The M48 Motorway (Junctions 1-2) (Severn Bridge High Winds) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1228UK Statutory Instruments
The Eastern High School (Change to School Session Times) Order 20152015 No. 1227 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2015
The A21 Trunk Road (Pembury Road, Near Tonbridge) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1226UK Statutory Instruments
The A34 Trunk Road (M4 Junction 13 - Milton Interchange) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1225UK Statutory Instruments
The A43 Trunk Road (Ardley, Oxfordshire) (50 Miles Per Hour Speed Limit and Derestriction) Order 20152015 No. 1224UK Statutory Instruments
The M5 and M42 Motorways (M5 Junctions 4a – 6) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1223UK Statutory Instruments

Back to top