Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Didcot) (Revocation) Regulations 20162016 No. 283UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Northampton Sywell) (No. 2) Regulations 20162016 No. 282UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Cleethorpes) Regulations 20162016 No. 281UK Statutory Instruments
The Disease Control (England) (Amendment) Order 20162016 No. 280UK Statutory Instruments
The Control of Noise (Appeals) (Amendment) (England) Regulations 20162016 No. 279UK Statutory Instruments
The European Union Referendum (Date of Referendum etc.) Regulations 20162016 No. 278UK Statutory Instruments
The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 20162016 No. 277UK Statutory Instruments
The Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and Supplementary Provision) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 276 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Public Procurement (Amendments, Repeals and Revocations) Regulations 20162016 No. 275UK Statutory Instruments
The Utilities Contracts Regulations 20162016 No. 274UK Statutory Instruments
The Concession Contracts Regulations 20162016 No. 273UK Statutory Instruments
The National Assembly for Wales (Representation of the People) (Amendment) Order 20162016 No. 272UK Statutory Instruments
The Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) (Amendment) Regulations 20162016 No. 271UK Statutory Instruments
The Education (Student Support) (Amendment) Regulations 20162016 No. 270UK Statutory Instruments
The Merchant Shipping (Light Dues) (Amendment) Regulations 20162016 No. 269UK Statutory Instruments
The Social Security Benefit (Computation of Earnings) (Amendment) (Northern Ireland) Regulations 20162016 No. 268UK Statutory Instruments
The Social Security Benefit (Computation of Earnings) (Amendment) Regulations 20162016 No. 267UK Statutory Instruments
The Housing (Wales) Act 2014 (Commencement No. 6) Order 20162016 No. 266 (C. 15) (W. 99)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tai (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 6) 2016
The A483 & A489 Trunk Roads (Newtown, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 265Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483 a'r A489 (y Drenewydd, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 264Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016

Back to top