Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The A458 Trunk Road (Church Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1314Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Church Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) (No.2) Order 20152015 No. 1313Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2015
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Royal Naval Air Station Culdrose) Regulations 20152015 No. 1312UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Her Majesty The Queen’s Birthday Flypast) Regulations 20152015 No. 1311UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Donna Nook) Regulations 20152015 No. 1310UK Statutory Instruments
The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015
The A1(M) and M1 Motorways (A1(M) Junctions 1 and 5, M1 Junctions 1 - 6) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1308UK Statutory Instruments
The M25 Motorway (Junctions 19 – 21A) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) (No. 2) Order 20152015 No. 1307UK Statutory Instruments
The A470 Trunk Road (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1306Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The Care and Support (Assessment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1305 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015
The A34 Trunk Road (Tufton Interchange, Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1304UK Statutory Instruments
The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1303Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Buttington, Buttington Cross, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1302Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A477 Trunk Road (Westbound and Eastbound Lay-bys, West of Llanddowror, Carmarthenshire) (Prohibition of Entry Points) Order 20152015 No. 1301Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cilfannau tua’r Gorllewin a thua’r Dwyrain, Man i’r Gorllewin o Landdowror, Sir Gaerfyrddin) (Mannau Gwahardd Mynediad) 2015
The A40 Trunk Road (Llandovery Level Crossing, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1300Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Croesfan Reilffordd Llanymddyfri, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A40 Trunk Road (Westbound Slip Roads at Johnstown, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1299Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua’r Gorllewin yn Nhre Ioan, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A5 Trunk Road (Gwern Gof Isaf, Ogwen, West of Capel Curig, Conwy) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1298Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Gwern Gof Isaf, Ogwen, Man i’r Gorllewin o Gapel Curig, Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A4076 Trunk Road (Freemans Way, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1297Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Freemans Way, Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The M4 Motorway (Junction 23, Rogiet to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1296Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23, Rogiet i Ffin Cymru/Lloegr, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A477 Trunk Road (St Clears, Carmarthenshire to Pembroke Dock, Pembrokeshire), the A40 Trunk Road (Penblewin Roundabout to Haverfordwest and Haverfordwest to Fishguard, Pembrokeshire) and the A4076 Trunk Road (Haverfordwest to Milford Haven, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1295Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i Ddoc Penfro, Sir Benfro), Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Penblewin i Hwlffordd a Hwlffordd i Abergwaun, Sir Benfro) a Chefnffordd yr A4076 (Hwlffordd i Aberdaugleddau, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015

Back to top