Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Aggregates Levy (Registration and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1487UK Statutory Instruments
The Building (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1486 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1485 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) 2015
The Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and Supplementary Provision) (Wales) Regulations 20152015 No. 1484 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015
The Public Service Pensions Act 2013 (Judicial Offices) (Amendment) Order 20152015 No. 1483UK Statutory Instruments
The Criminal Justice Act 2003 (Alcohol Abstinence and Monitoring Requirement) (Prescription of Arrangement for Monitoring) (Amendment) Order 20152015 No. 1482UK Statutory Instruments
The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 1481Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi’r Felinheli, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (Alcohol Abstinence and Monitoring Requirements) Piloting (Amendment) Order 20152015 No. 1480 (C. 86)UK Statutory Instruments
The Care Quality Commission (Membership) Regulations 20152015 No. 1479UK Statutory Instruments
The Magistrates’ Courts (Modern Slavery Act 2015) Rules 20152015 No. 1478 (L. 17)UK Statutory Instruments
The Registration of Consultant Lobbyists (Amendment) Regulations 20152015 No. 1477UK Statutory Instruments
The Modern Slavery Act 2015 (Commencement No. 1, Saving and Transitional Provisions) Regulations 20152015 No. 1476 (C. 85)UK Statutory Instruments
The Pensions Act 2014 (Commencement No. 5) Order 20152015 No. 1475 (C. 84)UK Statutory Instruments
The Council of the City of Wakefield (Wakefield Eastern Relief Road) Bridge Scheme 2015 Confirmation Instrument 20152015 No. 1474UK Statutory Instruments
The A477 Trunk Road (Old Amroth Road Junction, Pembrokeshire to East of Llanteg, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20152015 No. 1473Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cyffordd Old Amroth Road, Sir Benfro i Fan i’r Dwyrain o Lan-teg, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
The Modern Slavery Act 2015 (Consequential Amendments) Regulations 20152015 No. 1472UK Statutory Instruments
The Homes and Communities Agency (Transfer of Property etc.) Regulations 20152015 No. 1471UK Statutory Instruments
The Health and Social Care Act 2012 (Continuity of Information: Interpretation) Regulations 20152015 No. 1470UK Statutory Instruments
The Water Act 2014 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) Order 20152015 No. 1469 (C. 83)UK Statutory Instruments
The Ecclesiastical Property Measure 2015 (Commencement) Order 20152015 No. 1468UK Statutory Instruments

Back to top