Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Willington C Gas Pipeline (Correction) Order 20152015 No. 1616UK Statutory Instruments
The British Nationality (Proof of Paternity) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1615UK Statutory Instruments
The Unfunded Public Service Defined Benefits Schemes (Transfers) Regulations 20152015 No. 1614UK Statutory Instruments
The Legal Officers (Annual Fees) Order 20152015 No. 1613UK Statutory Instruments
The Ecclesiastical Offices (Terms of Service) (Amendment) Directions 20152015 No. 1612UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Bethnal Green) (Revocation) Regulations 20152015 No. 1611UK Statutory Instruments
The Northern Ireland Assembly (Elections) (Amendment) Order 20152015 No. 1610UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Manchester) Regulations 20152015 No. 1609UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Bethnal Green) Regulations 20152015 No. 1608UK Statutory Instruments
The Tonnage Tax (Training Requirement) (Amendment) (No. 2) Regulations 20152015 No. 1607UK Statutory Instruments
The A55 Trunk Road (Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange) to Junction 14 (Madryn Interchange), Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20152015 No. 1606Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt) i Gyffordd 14 (Cyfnewidfa Madryn), Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2015
The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) (Wales) Order 20152015 No. 1605 (C. 93) (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2015
The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20152015 No. 1604Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2015
The A470 Trunk Road (Llanelltyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1602Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llanelltud, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1601 (W. 200)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2015
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) (No.2) Regulations 20152015 No. 1600 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2015
The Education (Inspection of Nursery Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1599 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Arolygu Addysg Feithrin) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1598 (W. 197)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 20152015 No. 1597 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015
The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) Order 20152015 No. 1596 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015

Back to top