Search Legislation

UK Statutory Instruments

Your search for UK Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 34 (Miskin), Vale of Glamorgan & Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1322Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 34 (Meisgyn), Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20152015 No. 1321 (W. 119)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015
The Housing (Right to Buy) (Prescribed Forms) (Wales) Regulations 20152015 No. 1320 (W. 118)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tai (Hawl i Brynu) (Ffurflenni Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Rampion Offshore Wind Farm (Correction) Order 20152015 No. 1319UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (State Opening of Parliament) Regulations 20152015 No. 1318UK Statutory Instruments
The White Moss Landfill Order 20152015 No. 1317UK Statutory Instruments
The A40 Trunk Road (Chapel Farm Over-Bridge, Near Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1316Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trosbont Chapel Farm, Ger Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20152015 No. 1315Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
The A458 Trunk Road (Church Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1314Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Church Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) (No.2) Order 20152015 No. 1313Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2015
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Royal Naval Air Station Culdrose) Regulations 20152015 No. 1312UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Her Majesty The Queen’s Birthday Flypast) Regulations 20152015 No. 1311UK Statutory Instruments
The Air Navigation (Restriction of Flying) (Donna Nook) Regulations 20152015 No. 1310UK Statutory Instruments
The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015
The A1(M) and M1 Motorways (A1(M) Junctions 1 and 5, M1 Junctions 1 - 6) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1308UK Statutory Instruments
The M25 Motorway (Junctions 19 – 21A) (Temporary Restriction and Prohibition of Traffic) (No. 2) Order 20152015 No. 1307UK Statutory Instruments
The A470 Trunk Road (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1306Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
The Care and Support (Assessment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1305 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015
The A34 Trunk Road (Tufton Interchange, Slip Roads) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 20152015 No. 1304UK Statutory Instruments
The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1303Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Buttington, Buttington Cross, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015

Back to top