Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 Gofynion cyffredinol ar gyfer darparwyr awdurdodau lleol

  1. 3.Gofynion mewn perthynas â darparu gwasanaeth maethu’r awdurdod lleol

  2. 4.Cynnwys y datganiad o ddiben

  3. 5.Gofynion mewn perthynas â’r datganiad o ddiben

  4. 6.Gofynion mewn perthynas â monitro a gwella

  5. 7.Gofyniad i benodi rheolwr awdurdod lleol

  6. 8.Gofynion o ran addasrwydd ar gyfer penodi rheolwr

  7. 9.Gofynion eraill mewn perthynas â’r rheolwr

  8. 10.Gofyniad i ddarparuʼr gwasanaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau

  9. 11.Dyletswydd gonestrwydd

 4. RHAN 3 Gofynion ar ddarparwyr awdurdodau lleol o ran yr wybodaeth sydd i’w darparu i unigolion wrth gychwyn darparu gofal a chymorth

  1. 12.Gwybodaeth am y gwasanaeth etc.

 5. RHAN 4 Gofynion ar ddarparwyr awdurdod lleol o ran safon y gofal a’r cymorth sydd i’w darparu

  1. 13.Safonau gofal a chymorth i blant

  2. 14.Gwybodaeth ar gyfer plant

  3. 15.Cydymffurfedd âʼr cytundeb gofal maeth

  4. 16.Iaith a chyfathrebu

  5. 17.Parch a sensitifrwydd

  6. 18.Dyletswydd i hybu cyswllt

 6. RHAN 5 Gofynion ar ddarparwyr awdurdodau lleol - diogelu

  1. 19.Diogelu – gofynion cyffredinol

  2. 20.Polisïau a gweithdrefnau diogelu

  3. 21.Defnyddio rheolaeth ac ataliaeth yn briodol

  4. 22.Gwaharddiad ar ddefnyddio cosb gorfforol

  5. 23.Amddifadu o ryddid

  6. 24.Polisi a gweithdrefnau ar fwlio

  7. 25.Gweithdrefnau pan yw plentyn yn absennol heb ganiatâd

 7. RHAN 6 Gofynion ar ddarparwyr awdurdodau lleol i sicrhau mynediad i wasanaethau iechyd, gwasanaethau addysg a gwasanaethau eraill

  1. 26.Mynediad i wasanaethau iechyd

  2. 27.Addysg, cyflogaeth a gweithgareddau hamdden

 8. RHAN 7 Staffio

  1. 28.Staffio - gofynion cyffredinol

  2. 29.Addasrwydd staff

  3. 30.Cefnogi a datblygu staff

  4. 31.Gwybodaeth ar gyfer staff

  5. 32.Gweithdrefnau disgyblu

  6. 33.Cyfyngiadau ar gyflogaeth

 9. RHAN 8 Mangreoedd, cyfleusterau a chyfarpar

  1. 34.Mangreoedd, cyfleusterau a chyfarpar - darparwyr awdurdodau lleol

  2. 35.Digonolrwydd cyfleusterau

  3. 36.Mangreoedd, cyfleusterau a chyfarpar - rhieni maeth

 10. RHAN 9 Gofynion eraill ar ddarparwyr awdurdod lleol

  1. 37.Cofnodion mewn cysylltiad â gwasanaethau maethu

  2. 38.Gwrthdaro buddiannau

  3. 39.Polisi a gweithdrefnau cwyno

  4. 40.Chwythuʼr chwiban

 11. RHAN 10 Cefnogi a goruchwylio rhieni maeth

  1. 41.Cymorth, hyfforddiant a gwybodaeth ar gyfer rhieni maeth

  2. 42.Polisïau a gweithdrefnau i rieni maeth

  3. 43.Goruchwylio

  4. 44.Perthnasoedd gwaith effeithiol

  5. 45.Cefnogi plant i reoli eu harian

 12. RHAN 11

  1. Dyletswyddau rheolwyr awdurdodau lleol

   1. 46.Goruchwylio digonolrwydd adnoddau

   2. 47.Adroddiadau eraill i’r darparwr awdurdod lleol

   3. 48.Ymgysylltu â phlant ac eraill

   4. 49.Dyletswydd i sicrhau bod systemau yn eu lle i gofnodi cwynion

   5. 50.Dyletswydd i sicrhau bod systemau yn eu lle ar gyfer cadw cofnodion

   6. 51.Dyletswydd i sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn gyfredol

   7. 52.Adolygiad o ansawdd y gofal

   8. 53.Cymorth ar gyfer codi pryderon

 13. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Gwybodaeth sydd iʼw chynnwys mewn datganiad o ddiben gan ddarparwr awdurdod lleol

  2. ATODLEN 2

   Y cofnodion sydd iʼw cadw gan ddarparwyr awdurdodau lleol

   1. 1.Cofnod syʼn dangos mewn cysylltiad â phob plentyn sydd wedi...

   2. 2.Cofnod oʼr holl bersonau syʼn gweithio iʼr darparwr awdurdod lleol,...

   3. 3.Cofnod o bob damwain ddifrifol ac anaf difrifol syʼn digwydd...

   4. 4.Cofnod o’r holl gwynion a wneir o dan y polisi...

   5. 5.Dyddiad ac amgylchiadau unrhyw atgyfeiriadau diogelu, aʼr canlyniad.

   6. 6.Dyddiad ac amgylchiadau unrhyw achos o ddefnyddio rheolaeth neu ataliaeth...

  3. ATODLEN 3

   1. RHAN 1 Gwybodaeth a dogfennaeth sydd i fod ar gael mewn cysylltiad â phersonau syʼn gweithio mewn gwasanaethau maethu

    1. 1.Prawf o bwy ywʼr person gan gynnwys ffotograff diweddar.

    2. 2.Pan foʼn ofynnol at ddibenion cwestiwn sydd wedi ei esemptio...

    3. 3.Pan foʼn ofynnol at ddibenion cwestiwn sydd wedi ei esemptio...

    4. 4.Dau eirda ysgrifenedig, gan gynnwys geirda gan y cyflogwr diwethaf,...

    5. 5.Pan fo person wedi gweithioʼn flaenorol mewn swydd yr oedd...

    6. 6.Tystiolaeth ddogfennol o unrhyw gymhwyster perthnasol.

    7. 7.Pan foʼn berthnasol, tystiolaeth ddogfennol o gofrestriad â Gofal Cymdeithasol...

    8. 8.Hanes cyflogaeth llawn, ynghyd ag esboniad ysgrifenedig boddhaol o unrhyw...

    9. 9.Manylion cofrestriad ag unrhyw gorff proffesiynol neu aelodaeth o gorff...

   2. RHAN 2 Dehongli Rhan 1

    1. 10.At ddibenion paragraffau 2 a 3 o Ran 1 o’r...

 14. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill