Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod o hyd i 22 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 2008 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

20002010

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

  • Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (22)

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Education (Wales) Measure 20112011 nawm 7Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Addysg (Cymru) 2011
Safety on Learner Transport (Wales) Measure 20112011 nawm 6Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011
Housing (Wales) Measure 20112011 nawm 5Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Tai (Cymru) 2011
Local Government (Wales) Measure 20112011 nawm 4Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Domestic Fire Safety (Wales) Measure 20112011 nawm 3Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011
Rights of Children and Young Persons (Wales) Measure 20112011 nawm 2Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011
Welsh Language (Wales) Measure 20112011 nawm 1Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Waste (Wales) Measure 20102010 nawm 8Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Gwastraff (Cymru) 2010
Mental Health (Wales) Measure 20102010 nawm 7Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Measure 20102010 nawm 6Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010
Carers Strategies (Wales) Measure 2010 (repealed)2010 nawm 5Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 (diddymwyd)
National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 20102010 nawm 4Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010
Red Meat Industry (Wales) Measure 20102010 nawm 3Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010
Social Care Charges (Wales) Measure 2010 (repealed)2010 nawm 2Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010 (diddymwyd)
Children and Families (Wales) Measure 20102010 nawm 1Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
Education (Wales) Measure 20092009 nawm 5Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Addysg (Cymru) 2009
National Assembly for Wales Commissioner for Standards Measure 20092009 nawm 4Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009
Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 20092009 nawm 3Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009
Local Government (Wales) Measure 20092009 nawm 2Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009
Learning and Skills (Wales) Measure 20092009 nawm 1Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Yn ôl i’r brig