Search Legislation

Search Results

Your search for English language Measures of the National Assembly for Wales has returned 22 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 2008 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

  • Time of results
  • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to indicate the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

20002010

Narrow results by:

Legislation by Type

  • Measures of the National Assembly for Wales (22)
Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
Education (Wales) Measure 20112011 nawm 7Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Addysg (Cymru) 2011
Safety on Learner Transport (Wales) Measure 20112011 nawm 6Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011
Housing (Wales) Measure 20112011 nawm 5Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Tai (Cymru) 2011
Local Government (Wales) Measure 20112011 nawm 4Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
Domestic Fire Safety (Wales) Measure 20112011 nawm 3Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011
Rights of Children and Young Persons (Wales) Measure 20112011 nawm 2Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011
Welsh Language (Wales) Measure 20112011 nawm 1Measures of the National Assembly for Wales
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Waste (Wales) Measure 20102010 nawm 8Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Gwastraff (Cymru) 2010
Mental Health (Wales) Measure 20102010 nawm 7Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Measure 20102010 nawm 6Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010
Carers Strategies (Wales) Measure 2010 (repealed)2010 nawm 5Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 (diddymwyd)
National Assembly for Wales (Remuneration) Measure 20102010 nawm 4Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010
Red Meat Industry (Wales) Measure 20102010 nawm 3Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010
Social Care Charges (Wales) Measure 2010 (repealed)2010 nawm 2Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010 (diddymwyd)
Children and Families (Wales) Measure 20102010 nawm 1Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
Education (Wales) Measure 20092009 nawm 5Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Addysg (Cymru) 2009
National Assembly for Wales Commissioner for Standards Measure 20092009 nawm 4Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009
Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 20092009 nawm 3Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009
Local Government (Wales) Measure 20092009 nawm 2Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009
Learning and Skills (Wales) Measure 20092009 nawm 1Measures of the National Assembly for Wales
Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Back to top