Chwilio Deddfwriaeth

Commission Directive 90/628/EECDangos y teitl llawn

Commission Directive 90/628/EEC of 30 October 1990 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles

More resources for the Commission Directive 90/628/EEC of 30 October 1990 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles

PDF Print Gwreiddiol o Fersiwn Cyfnodolyn Swyddogol yr UE

Adobe PDF Icon

Nid yw’r PDF yma yn cynnwys unrhyw newidiadau a wnaed gan gywiriadau. Help about Print PDF

Close

PDF Print Gwreiddiol

PDF o’r fersiwn wreiddiol fel y’i mabwysiadwyd gyntaf yn yr UE a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn swyddogol yr UE yw hwn. Nid yw felly yn cynnwys unrhyw newidiadau a wnaed trwy gywiriadau (slipiau cywiro) a wnaed ar ôl ei gyhoeddi. Bydd cywiriadau, os gwnaed rhai, yn cael eu rhestru ar wahân dan ‘Rhagor o Adnoddau’ a byddant wedi eu gweithredu ar y fersiwn HTML fydd i’w gweld trwy’r tab cynnwys.

Bydd angen Darllenydd Adobe Acrobat (opens in new window)

Dogfennau Cysylltiedig

Nid oes unrhyw ddogfennau cysylltiedig ar gyfer y ddeddfwriaeth hon.

In Force Information

Cymerwyd y data hwn o’r dudalen Gwybodaeth am Ddogfennau ar EUR-Lex. Gall peth o’r derminoleg yma fod yn wahanol i’r hyn a ddefnyddir yn neddfwriaeth y Deyrnas Unedig.

Nid oes data Mewn Grym ar gael ar gyfer y ddogfen hon

Yn ôl i’r brig

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

  • y PDF print gwreiddiol y fel adopted version that was used for the EU Official Journal
  • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
  • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
  • slipiau cywiro
  • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhestr o’r holl newidiadau

Dolen i’r cyfleuster Newidiadau i Ddeddfwriaeth sy’n darparu mynediad at restrau yn rhoi manylion newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth a ddeddfwyd o 2002 – presennol i’r ddeddfwriaeth ddiwygiedig a gedwir ar legislation.gov.uk, ynghyd â manylion ynglŷn â’r newidiadau hynny sydd wedi ac nad ydynt wedi eu gweithredu gan dîm golygyddol deddfwriaeth.gov.uk i’r eitem deddfwriaeth hwn. Dim ond yn ôl at 2002 mae manylion newidiadau ar gael. Mae newidiadau a wnaed cyn 2002 eisoes wedi eu corffori yn nhestun y ddeddfwriaeth ddiwygiedig ar legislation.gov.uk

Close

Adrannau sy'n

Mae’r rhestrau hyn yn seiliedig ar wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y fersiwn ddiweddaraf (ddiwygiedig) sydd ar gael yn unol â’r hyn a gofnodwyd gan dîm golygu legislation.gov.uk. Ar gyfer deddfwriaeth a weithredwyd cyn y dyddiad cychwyn (1/1/2006 ar gyfer deddfwriaeth Gogledd Iwerddon ac 1/2/1991 ar gyfer pob deddfwriaeth ddiwygiedig arall) efallai na fydd y wybodaeth hon ar gael.