Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Deddfau Lleol y Deyrnas Unedig o 2000 wedi dod o hyd i 8 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1857 - 1990
Complete
Set ddata gyflawn 1991 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

18501860187018801890190019101920193019401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Yn ôl i’r brig