Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Mae eich chwiliad am newidiadau sy’n effeithio ar Mesurau Eglwysig yn 1995 rhifo 2 a wnaed gan holl ddeddfwriaeth wedi dod o hyd i 14 o ganlyniadau:

Chwilio

Newidiadau sy’n effeithio ar:Changes that affect help
gwnaed gan:Made by help

Canlyniadau yn dangosResults showing help
1 i 14 o 14 o ganlyniadau
Newidiadau sy’n effeithio arA wnaed gan
Sort by Deddfwriaeth wedi NewidSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth wedi NewidMath o effaithType of effect helpSort by Trefnu yn ôl Teitl Deddfwriaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul Blwyddyn a RhifDarpariaeth sy’n EffeithioSort by Trefnu fesul GweithredwydAmendment applied helpNodyn
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 2(3)substitutedChurch of England (Miscellaneous Provisions) Measure 20142014 No. 1s. 19Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2 s. 4 repealedEcclesiastical Offices (Terms of Service) Measure 20092009 No. 1 Sch. 3 Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 4savings for effects of 2009 gsm 1 Sch. 3The Ecclesiastical Offices (Terms of Service) (Consequential and Transitional Provisions) Order 20102010 No. 2847Sch. 1 para. 3Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 6repealed (1.1.1999)National Institutions Measure 19981998 No. 1s. 13(3)Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 8repealedChurch of England Pensions Measure 20182018 No. 9Sch. 5Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 11repealedMission and Pastoral Measure 20112011 No. 3Sch. 9Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 11(e)repealedDioceses, Pastoral and Mission Measure 20072007 No. 1Sch. 7Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 12repealedDioceses, Pastoral and Mission Measure 20072007 No. 1Sch. 7Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2s. 13repealedEcclesiastical Jurisdiction and Care of Churches Measure 20182018 No. 3Sch. 5Yes
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2specified provision(s)Appointed Day(s)Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 1995 (Appointed Day Instrument 1995)1995 No. 1Instrument made by ArchbishopsYesNote
Closecommencement order for 1995 No. 2
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2specified amended provision(s)Commencement OrderNational Institutions Measure 1998 (Appointed Day Instrument 1998)1998 No. 1Instrument made by ArchbishopsYesNote
Closecommencement order for 1998 No. 1
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2specified provision(s)Commencement OrderDioceses, Pastoral and Mission Measure 2007 (Appointed Day Instrument 2007)2007 No. 3Instrument made by ArchbishopsYesNote
Closecommencement order for 2007 gsm 1
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2specified amended provision(s)Commencement OrderDioceses, Pastoral and Mission Measure 2007 (Appointed Day Instrument 2008)2008 No. 1Instrument made by ArchbishopsYesNote
Closecommencement order for 2007 gsm 1
Church of England (Miscellaneous Provisions) Measure 19951995 No. 2specified amended provision(s)Commencement OrderThe Mission and Pastoral Measure 2011(Appointed Day) Instrument 20122012 No. 1art. 2YesNote
Closecommencement order for 2011 No. 3

Yn ôl i’r brig

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
Close

Trefnu fesul Gweithredwyd

Mae tic gwyrdd yn dynodi fod y newid wedi ei weithredu i destun y ddeddfwriaeth ar y safle hwn gan y tîm golygyddol legislation.gov.uk.

Ble nad oes tic gwyrdd, nid yw’r newidiadau ac effeithiau wedi eu gweithredu eto ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar y cyd â chynnwys deddfwriaeth ar lefel darpariaeth yn y blwch coch ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Close

Math o effaith

Mae yna sawl math gwahanol o effaith. Gall “effaith” ddynodi unrhyw fodd ble mae deddfwriaeth yn effeithio ar neu’n newid deddfwriaeth arall. Mae yna dri phrif fath o effaith sy’n arwain at destun y ddeddfwriaeth yn newid: mewnosodiadau (ychwanegir testun), amnewidiad (mae’r testun yn cael amnewid) a diddymiad (ble nad oes gan y testun presennol effaith ac y gellir ei dynnu o’r ddeddfwriaeth). Yn ogystal, mae yna rai effeithiau a gofnodir gennym nad ydynt yn arwain at newid i destun y ddeddfwriaeth e.e. “Gweithredwyd” a ddefnyddir ble mae darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol yn cael ei weithredu i ddeddfwriaeth newydd neu i gyfres o amgylchiadau a ddynodir yn y ddeddfwriaeth sy’n ei weithredu.