Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Deddfau Senedd yr Alban o 2003 wedi dod o hyd i 19 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 1999 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

1990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Sort ascending by TeitlBlynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Robin Rigg Offshore Wind Farm (Navigation and Fishing) (Scotland) Act 20032003 asp 19Deddfau Senedd yr Alban
Education (School Meals) (Scotland) Act 20032003 asp 18Deddfau Senedd yr Alban
Commissioner for Children and Young People (Scotland) Act 20032003 asp 17Deddfau Senedd yr Alban
National Galleries of Scotland Act 20032003 asp 16Deddfau Senedd yr Alban
Salmon and Freshwater Fisheries (Consolidation) (Scotland) Act 20032003 asp 15Deddfau Senedd yr Alban
Council of the Law Society of Scotland Act 20032003 asp 14Deddfau Senedd yr Alban
Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 20032003 asp 13Deddfau Senedd yr Alban
Dog Fouling (Scotland) Act 20032003 asp 12Deddfau Senedd yr Alban
Agricultural Holdings (Scotland) Act 20032003 asp 11Deddfau Senedd yr Alban
Homelessness etc. (Scotland) Act 20032003 asp 10Deddfau Senedd yr Alban
Title Conditions (Scotland) Act 20032003 asp 9Deddfau Senedd yr Alban
Building (Scotland) Act 20032003 asp 8Deddfau Senedd yr Alban
Criminal Justice (Scotland) Act 20032003 asp 7Deddfau Senedd yr Alban
Budget (Scotland) Act 20032003 asp 6Deddfau Senedd yr Alban
Protection of Children (Scotland) Act 20032003 asp 5Deddfau Senedd yr Alban
Public Appointments and Public Bodies etc. (Scotland) Act 20032003 asp 4Deddfau Senedd yr Alban
Water Environment and Water Services (Scotland) Act 20032003 asp 3Deddfau Senedd yr Alban
Land Reform (Scotland) Act 20032003 asp 2Deddfau Senedd yr Alban
Local Government in Scotland Act 20032003 asp 1Deddfau Senedd yr Alban

Yn ôl i’r brig